EPK: As we speak - Rotovž Maribor

15.06.2012

Berlinski umetnik Stefan Rummel je v prehodu med Glavnim trgom in Rotovškim trgom zgradil časovno-prostorski tunel, narejen iz opažnih plošč, in posnel zvoke Maribora. Rummel bo tako predstavil zgodovino mesta Maribor – od ruralne vasi preko industrijskega mesta 20. stoletja pa vse do danes.

Ekipa: Goethe-Institut Ljubljana, vodja instituta  Hendrik Kloninger, Umetniška vodja  Heike Albrecht, Producent  Marko Brumen, Odnosi z javnostmi  Aljaž Maher in drugi, Redakcija  Heike Albrecht, Aljaž Maher, Jelena Mikloš, Grafična podoba  Michael Rudolph, Carsten Stabenow  www.milchhof.net