Medvrstičenje

Vse objavljene vsebine so avtorske in so last agencije MP Produkcija. Avtorji posamičnih vsebin (besedila, foto, video) so imensko navedeni. Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje brez privolitve avtorja. Vse pravice pridržane! Vsakršna neupravičena uporaba bo preganjana tako sodno kot odškodninsko!

Vse vsebine so na voljo po ceniku iz dne 1. januar 2012. Pogodbeni odjemalci se strinjajo z internim cenikom, imajo možnost količinskega popusta. Nedovoljena uporaba se zaračuna dvojno!