EPK: Severni sij - Katarina, pav in jezuit

06.07.2012

Na Slomškovem trgu je postavljen napis Katarina, pav in jezuit. Gre za naslov romana Draga Jančarja. Ponatis romana pa so predstavili prav ob tem napisu. Literarni večer z Dragom Jančarjem bo povezovala Zora A. Jurič, nastopila bo Barbara Gračner, obiskovalci pa so prisluhnili izvedbi baročne glasbe operne pevke Andreje Geržina in kvarteta Calisto.