EPK: Park spomina - Vrtovi duš, raznolikosti in dediščine

13.09.2012

Pogrebno podjetje Maribor, predsedujoči član Združenja evropsko pomembnih pokopališč (ASCE), otvarja na Dobravi fotografsko razstavo v okviru projekta EUCEMET, ki želi prispevati k promociji in predstavitvi pokopališč lokalnemu prebivalstvu in turistom ter predstaviti pokopališča v vlogi "muzeja na prostem". Sodelujejo pokopališča Avilés iz Španije, Nebbiu iz Korzike in Nicosia iz Cipra.