Gotovi so: Milica Simonič Steiner, Tomaž Kancler, Stojan Auer, Astrid Bah - Stari most Maribor

06.01.2013

Pred jutrišnjo V. mariborsko vstajo so pod Starim mostom, v podobi lutk-Ančk, obviseli Milica Simonič Steiner, direktorica mestne uprave Mestne občine Maribor, Tomaž Kancler, podžupan, Stojan Auer, mestni svetnik LPR in Astrid Bah, podžupanja.

V. mariborska vstaja nosi delovni naslov "Pometimo jih vun!"