Andrej Fištravec in vstajniški sosvet

11.06.2013

Na Mestni občini Maribor pravkar poteka vstajniški sosvet, ki ga vodi mariborski župan dr. Andrej Fištravec. Prisotnih je 40 vstajnikov.

Vstajniški sosvet

11.06.2013 234

Vstajniški sosvet

11.06.2013 235

Gregor Kosi, svetovalec župana za družbene dejavnosti, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Marko Žula, v.d. direktor mestne uprave, vstajniški sosvet

11.06.2013 236

Franc Aco Prosnik, varuh bolnikovih pravic, vstajniški sosvet

11.06.2013 238

Mitja Grmovšek, Denis Kokol, Nati Miajlović

11.06.2013 239

Gregor Kosi, svetovalec župana za družbene dejavnosti, vstajniški sosvet

11.06.2013 241

Marko Žula, v.d. direktor mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Alenka Kocjančič, PR MOM

11.06.2013 242

Gregor Kosi, svetovalec župana za družbene dejavnosti, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Franc Jesenek, vstajniški sosvet

11.06.2013 243

Vstajniški sosvet

11.06.2013 244

Gregor Kosi, svetovalec župana za družbene dejavnosti, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Franc Jesenek, vstajniški sosvet

11.06.2013 245

Igor Kos, vstajniški sosvet

11.06.2013 246

Gregor Kosi, svetovalec župana za družbene dejavnosti, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Marko Žula, v.d. direktor mestne uprave, vstajniški sosvet

11.06.2013 247

Jernej Osim, vstajniški sosvet

11.06.2013 249

Vstajniški sosvet

11.06.2013 250

Igor Kos, Borut Osonkar, Borut Krajnc, vstajniški sosvet

11.06.2013 251

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

11.06.2013 252

Borut Osonkar, Borut Krajnc, vstajniški sosvet

11.06.2013 253

Peter Boštjančič, igralec, dobitnik nagrade Bobu bob 2011, vstajniški sosvet

11.06.2013 254

Vstajniški sosvet

11.06.2013 255

Mitja Grmovšek, Denis Kokol, Nati Miajlović

11.06.2013 257

Gregor Kosi, svetovalec župana za družbene dejavnosti, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Marko Žula, v.d. direktor mestne uprave, vstajniški sosvet

11.06.2013 256

Vstajniški sosvet

11.06.2013 258

Franc Aco Prosnik, varuh bolnikovih pravic, vstajniški sosvet

11.06.2013 259

Vstajniški sosvet

11.06.2013 260

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, vstajniški sosvet

11.06.2013 262

Darko Drobnič, Gregor Kosi, svetovalec župana za družbene dejavnosti, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Marko Žula, v.d. direktor mestne uprave, vstajniški sosvet

11.06.2013 261

Mestna občina Maribor

11.06.2013 264

Peter Boštjančič, igralec, dobitnik nagrade Bobu bob 2011, vstajniški sosvet

11.06.2013 267

Vstajniški sosvet

11.06.2013 271

Nati Miajlović, Peter Boštjančič, igralec, dobitnik nagrade Bobu bob 2011, vstajniški sosvet

11.06.2013 272

Gregor Kosi, svetovalec župana za družbene dejavnosti, vstajniški sosvet

11.06.2013 273