11. izredna seja mestnega sveta MOM

20.06.2013

V dvorani generala Rudolfa Maistra je potekala 11. izredna seja MS MOM na kateri so obravnavali predlog priprave dodatnih začasnih ukrepov podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo Maribor 2013-2019 (izhodiščni dokument za razpravo je priložen); poročilo Javnega zavoda Maribor 2012 o izvedbi projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012; informacije o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012; sklep o prenehanju Javnega zavoda Maribor 2012 in začetku postopka likvidacije Javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture in Soglasje k sklenitvi pogodbe o določitvi plačila likvidacijskega upravitelja.

Miroslav Blažič, mestni svetnik SD

20.06.2013 881

Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

20.06.2013 885

Jure Fišer, direktor Surovine, Mitja Čander, programski direktor Zavoda Maribor 2012 - EPK - Evropska prestolnica kulture

20.06.2013 890

Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in mestni svetnik MOM, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

20.06.2013 892

Marko Žula, v.d. direktor mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Rosana Klančnik, vodja službe za delovanje mestnega sveta

20.06.2013 893

Goran Rajič, svetovalec za sistemizacijo in organizacijo

20.06.2013 894

Rudolf Moge, predsednik sveta zavoda Maribor 2012, Jože Protner, častni konzul Republike Avstrije, vinar in mestni svetnik LDS

20.06.2013 895

11. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

20.06.2013 896

Sašo Branilovič, mestni svetnik Zares

20.06.2013 897

Sašo Branilovič, mestni svetnik Zares

20.06.2013 898

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Rosana Klančnik, vodja službe za delovanje mestnega sveta

20.06.2013 899

Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

20.06.2013 901

Marko Žula, v.d. direktor mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

20.06.2013 902

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor

20.06.2013 903

Renato Škerbinc, mestni svetnik SDS in vodja Službe za odnose z javnostmi pri MO SDS Maribor, Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor

20.06.2013 900

Mitja Čander, programski direktor Zavoda Maribor 2012 - EPK - Evropska prestolnica kulture

20.06.2013 905

Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in mestni svetnik MOM, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

20.06.2013 907

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Rosana Klančnik, vodja službe za delovanje mestnega sveta

20.06.2013 908

Rudolf Moge, predsednik sveta zavoda Maribor 2012, Renato Škerbinc, mestni svetnik SDS in vodja Službe za odnose z javnostmi pri MO SDS Maribor, Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Jože Protner, častni konzul Republike Avstrije, vinar in mestni svetnik LDS

20.06.2013 904

Mitja Čander, programski direktor Zavoda Maribor 2012 - EPK - Evropska prestolnica kulture, Suzana Žilič Fišer, generalna direktorica zavoda Maribor 2012 , Rudolf Moge, predsednik sveta zavoda Maribor 2012

20.06.2013 906

Rosana Klančnik, vodja službe za delovanje mestnega sveta, Aleksandar Jovanović, generalni sekretar ŠOS, mestni svetnik SLS

20.06.2013 909

Folko Puconja, mestni svetnik in predsednik MO SNS Maribor, Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR, Primož Juhart, mestni svetnik LPR

20.06.2013 910

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Rudolf Moge, predsednik sveta zavoda Maribor 2012

20.06.2013 911

Marko Žula, v.d. direktor mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Rudolf Moge, predsednik sveta zavoda Maribor 2012, Rosana Klančnik, vodja službe za delovanje mestnega sveta, Aleksandar Jovanović, generalni sekretar ŠOS, mestni svetnik SLS

20.06.2013 912

Rudolf Moge, predsednik sveta zavoda Maribor 2012, Jože Protner, častni konzul Republike Avstrije, vinar in mestni svetnik LDS

20.06.2013 913

11. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

20.06.2013 914