Gorenje Surovina - požar - Tezno - Tiskovka

22.07.2013

Na sedežu Poklicne gasilske enote je bila danes tiskovka na temo požara v deponiji Gorenja Surovine, kjer je po vsej verjetnosti kriv požar na fotovoltaiki. Gasilci pravijo, da je pri njih škode za okoli 100.000 evrov, škoda na poslopju Gorenja Surovine pa še ni pojasnjena.

Vprašljivo je tudi dejstvo ali je deponija prevelika in ali stoji na primerni lokaciji.

Taja Kordigel, služba za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor

22.07.2013 862

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije

22.07.2013 1492

Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje

22.07.2013 1493

Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor, Taja Kordigel, služba za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor

22.07.2013 1496

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor

22.07.2013 1501

Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje

22.07.2013 1511

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor

22.07.2013 1502

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor

22.07.2013 1503

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor, Taja Kordigel, služba za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor

22.07.2013 1504

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje

22.07.2013 1505

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor, Taja Kordigel, služba za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor

22.07.2013 1506

Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje

22.07.2013 1498

Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje

22.07.2013 1499

Taja Kordigel, služba za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor

22.07.2013 1507

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor

22.07.2013 1508

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor

22.07.2013 1510

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor

22.07.2013 1512

Božidar Vivod, vodja gasilske intervencije, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Taja Kordigel, služba za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor, Slobodan Stojanović, vodja občinske službe za zaščito in reševanje, Aleš Ciringer, poveljnik JZZPR Maribor

22.07.2013 1513