Mestna občina Maribor in EPeKa sklenili pogodbo o predaji Ču-čuja

14.11.2013

Mestna občina Maribor in Združenje EPeKa sta danes vendarle podpisala sporazum o predaji prostora nekdanje picerije Ču-ču v kateri bo prva romska restavracija "Romani kafenava" v Sloveniji.
VIDEO: izjave dr. Andreja Fištravca, župana MOM, Petra Tomaža Dobrile, predstavnika Združenja EPeKa ter Fatmirja Bečirija, predsednika romskega društva Romano Prelipe o predaji lokala, aktualnem stanju v MČ Magdalena ter o nestrpnosti posameznih občanov.

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe

14.11.2013 3869

Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor,

14.11.2013 3873

Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe

14.11.2013 3881

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa

14.11.2013 3871

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

14.11.2013 3884

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa

14.11.2013 3876

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa

14.11.2013 3880

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa

14.11.2013 3893

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa

14.11.2013 3874

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa

14.11.2013 3875

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

14.11.2013 3877

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

14.11.2013 3878

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

14.11.2013 3879

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa

14.11.2013 3886

Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa

14.11.2013 3883

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

14.11.2013 3888

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

14.11.2013 3890

Štafan Simončič, Združenje EPeKa, Fatmir Bečiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Peter Tomaž Dobrila, predstavnik Združenja EPeKa

14.11.2013 3892