34. redna seja Mestnega sveta MOM

03.03.2014

V prostorih dvorane generala Rudolfa Maistra poteka 34. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

34. redna seja Mestnega sveta MOM

03.03.2014 6852

Taja Kordigel, služba za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor

03.03.2014 6854

34. redna seja Mestnega sveta MOM

03.03.2014 6856

Simon Mihalina, v.d. direktorja Urada za šport pri MOM

03.03.2014 6860

Simon Mihalina, v.d. direktorja Urada za šport pri MOM

03.03.2014 6863

Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, mestni svetnik SLS in Koalicije za Maribor

03.03.2014 6868

Marjana Kreitner, neodvisna svetnica MS MOM in Koalicije za Maribor, Nataša Matijevič, neodvisna svetnica MS MOM in Koalicije za Maribor

03.03.2014 6864

Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS, mestna svetnica Županove liste, Astrid Bah, mestna svetnica Županove liste, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

03.03.2014 6851

Rok Peče, mestni svetnik Lipe

03.03.2014 6870

Boštjan Viher, mestni svetnik SLS in Koalicije za Maribor, Jožef Škof, mestni svetnik Županove liste, predsednik KS Malečnik-Ruperče, brač

03.03.2014 6867

Boštjan Viher, mestni svetnik SLS in Koalicije za Maribor, Nataša Matijevič, neodvisna svetnica MS MOM in Koalicije za Maribor, Marjana Kreitner, neodvisna svetnica MS MOM in Koalicije za Maribor, Jelka Kolmanič, mestna svetnica Desus

03.03.2014 6855

Nataša Matijevič, neodvisna svetnica MS MOM in Koalicije za Maribor, Rok Peče, mestni svetnik Lipe, Donald Keranović, mestni svetnik SMS/Zeleni

03.03.2014 6869

34. redna seja Mestnega sveta MOM

03.03.2014 6871

Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM,

03.03.2014 6872

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR

03.03.2014 6875

Folko Puconja, mestni svetnik in predsednik MO SNS Maribor, Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR

03.03.2014 6881

Aleksandra Kalacun, mestna svetnica SD, Metod Dolinšek, mestni svetnik SD, Jadranka Barbarić, mestna svetnica SD, Miroslav Blažič, mestni svetnik SD

03.03.2014 6858

Renato Škerbinc, tajnik MO SDS Maribor in mestni svetnik, Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Valter Pristovnik, mestni svetnik LZM

03.03.2014 6859

Jože Protner, častni konzul Republike Avstrije, vinar, mestni svetnik LDS in Koalicije za Maribor, Nataša Matijevič, neodvisna svetnica MS MOM in Koalicije za Maribor, Marjana Kreitner, neodvisna svetnica MS MOM in Koalicije za Maribor, Jelka Kolmanič, mestna svetnica Desus

03.03.2014 6861

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR, Primož Juhart, mestni svetnik LPR, Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

03.03.2014 6865

Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS, mestna svetnica Županove liste, Astrid Bah, mestna svetnica Županove liste, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste, Alfred Lasetzky, predsednik komisije mestnega sveta za priznanja in nagrade, mestni svetnik Županove liste, Marko Žula, direktor mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Daniel Blejc, mestni svetnik SDS

03.03.2014 6866

Sašo Branilovič, mestni svetnik Zares, Jože Protner, častni konzul Republike Avstrije, vinar, mestni svetnik LDS in Koalicije za Maribor, Zdravko Luketič, mestni svetnik NSi, Milan Eržen, Neodvisna lista gasilcev, Jadranka Barbarić, mestna svetnica SD

03.03.2014 6873

Sašo Branilovič, mestni svetnik Zares, Zdravko Luketič, mestni svetnik NSi

03.03.2014 6882

Metod Dolinšek, mestni svetnik SD, Jadranka Barbarić, mestna svetnica SD, Miroslav Blažič, mestni svetnik SD

03.03.2014 6884

Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS, mestna svetnica Županove liste, Astrid Bah, mestna svetnica Županove liste, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste, Alfred Lasetzky, predsednik komisije mestnega sveta za priznanja in nagrade, mestni svetnik Županove liste, Marko Žula, direktor mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Daniel Blejc, mestni svetnik SDS

03.03.2014 6874

34. redna seja Mestnega sveta MOM

03.03.2014 6879

Tomaž Kancler, nekdanji podžupan MOM, mestni svetnik SDS, Brigita Brumen, mestna svetnica SDS, Jožef Koprivnikar, mestni svetnik SDS, Daniel Blejc, mestni svetnik SDS, Vladimira Cokoja, mestna svetnica SDS, Renato Škerbinc, tajnik MO SDS Maribor in mestni svetnik, Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Valter Pristovnik, mestni svetnik LZM, Andrej Verlič, mestni svetnik Ekipe za Maribor in Koalicije za Maribor, predsednik NS Narodnega doma Maribor

03.03.2014 6876

Rok Peče, mestni svetnik Lipe, Brigita Brumen, mestna svetnica SDS, Jožef Koprivnikar, mestni svetnik SDS, Liviana Borko, mestna svetnica SDS, Daniel Blejc, mestni svetnik SDS

03.03.2014 6877

Rok Peče, mestni svetnik Lipe, Vladimira Cokoja, mestna svetnica SDS, Renato Škerbinc, tajnik MO SDS Maribor in mestni svetnik, Tomaž Kancler, nekdanji podžupan MOM, mestni svetnik SDS, Zdravko Luketič, mestni svetnik NSi, Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Valter Pristovnik, mestni svetnik LZM

03.03.2014 6878

Jože Protner, častni konzul Republike Avstrije, vinar, mestni svetnik LDS in Koalicije za Maribor, Nataša Matijevič, neodvisna svetnica MS MOM in Koalicije za Maribor, Marjana Kreitner, neodvisna svetnica MS MOM in Koalicije za Maribor, Jelka Kolmanič, mestna svetnica Desus

03.03.2014 6880

Liviana Borko, mestna svetnica SDS, Daniel Blejc, mestni svetnik SDS, Vladimira Cokoja, mestna svetnica SDS, Renato Škerbinc, tajnik MO SDS Maribor in mestni svetnik, Tomaž Kancler, nekdanji podžupan MOM, mestni svetnik SDS, Zdravko Luketič, mestni svetnik NSi, Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor

03.03.2014 6883

Vladimira Cokoja, mestna svetnica SDS, Renato Škerbinc, tajnik MO SDS Maribor in mestni svetnik, Tomaž Kancler, nekdanji podžupan MOM, mestni svetnik SDS, Zdravko Luketič, mestni svetnik NSi, Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Valter Pristovnik, mestni svetnik LZM

03.03.2014 6885

Brigita Brumen, mestna svetnica SDS, Jožef Koprivnikar, mestni svetnik SDS, Liviana Borko, mestna svetnica SDS, Daniel Blejc, mestni svetnik SDS, Vladimira Cokoja, mestna svetnica SDS, Renato Škerbinc, tajnik MO SDS Maribor in mestni svetnik

03.03.2014 6887