36. redna seja Mestnega sveta MOM - Proračun

24.03.2014

36. redna seja Mestnega sveta MOM je poskrbela za presenečenje, saj so svetniki Županove (Kanglerjeve) liste z izjemo Alfreda Lasetzkega, LPR, SDS in predstavnik Lipe Rok Peče, sejo zapustili. Proračun je bil sicer "gladko" sprejet.

Metod Dolinšek, mestni svetnik SD

24.03.2014 7248

Jadranka Barbarić, mestna svetnica SD, Miroslav Blažič, mestni svetnik SD

24.03.2014 7250

Daniel Blejc, mestni svetnik SDS

24.03.2014 7252

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7255

Daniel Blejc, mestni svetnik SDS

24.03.2014 7256

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7257

Sašo Branilovič, mestni svetnik Zares

24.03.2014 7258

Jožef Škof, mestni svetnik Županove liste, predsednik KS Malečnik-Ruperče, brač, Boris Rožman, mestni svetnik Županova lista

24.03.2014 7259

Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

24.03.2014 7261

Tomaž Kancler, nekdanji podžupan MOM, mestni svetnik SDS, Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, 36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7260

Daniel Blejc, mestni svetnik SDS, Tomaž Kancler, nekdanji podžupan MOM, mestni svetnik SDS

24.03.2014 7263

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7264

Jadranka Barbarić, mestna svetnica SD, Metod Dolinšek, mestni svetnik SD, Miroslav Blažič, mestni svetnik SD

24.03.2014 7265

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7266

Martina Kositer, vodja kabineta župana, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

24.03.2014 7267

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7270

Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

24.03.2014 7271

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7272

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7274

Boris Rožman, mestni svetnik Županova lista, Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS, mestna svetnica Županove liste, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste,

24.03.2014 7268

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7277

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, 36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7278

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7279

Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

24.03.2014 7280

Boštjan Viher, mestni svetnik SLS in Koalicije za Maribor, Jožef Škof, mestni svetnik Županove liste, predsednik KS Malečnik-Ruperče, brač, Boris Rožman, mestni svetnik Županova lista

24.03.2014 7273

Zdravko Luketič, mestni svetnik NSi

24.03.2014 7281

Aleksandar Jovanović, mestni svetnik SLS in Koalicije za Maribor, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, mestni svetnik SLS in Koalicije za Maribor

24.03.2014 7275

Boris Rožman, mestni svetnik Županova lista, Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS, mestna svetnica Županove liste, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste, Astrid Bah, mestna svetnica Županove liste, 36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribora

24.03.2014 7276

Zdravko Luketič, mestni svetnik NSi, Miroslav Brkić, mestni svetnik Desus

24.03.2014 7282

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7283

Martina Kositer, vodja kabineta župana, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

24.03.2014 7285

Daniel Blejc, mestni svetnik SDS

24.03.2014 7288

Jožef Škof, mestni svetnik Županove liste, predsednik KS Malečnik-Ruperče, brač, Boris Rožman, mestni svetnik Županova lista

24.03.2014 7289

Jožef Škof, mestni svetnik Županove liste, predsednik KS Malečnik-Ruperče, brač, Boris Rožman, mestni svetnik Županova lista

24.03.2014 7292

Zdravko Luketič, mestni svetnik NSi, Jožef Škof, mestni svetnik Županove liste, predsednik KS Malečnik-Ruperče, brač, Alfred Lasetzky, predsednik komisije mestnega sveta za priznanja in nagrade, mestni svetnik Županove liste

24.03.2014 7284

Rok Peče, mestni svetnik Lipe

24.03.2014 7293

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Tomaž Kancler, nekdanji podžupan MOM, mestni svetnik SDS, 36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor

24.03.2014 7286

Rok Peče, mestni svetnik Lipe, Tomaž Kancler, nekdanji podžupan MOM, mestni svetnik SDS, Boštjan Viher, mestni svetnik SLS in Koalicije za Maribor

24.03.2014 7287

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor

24.03.2014 7297

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR, Primož Juhart, mestni svetnik LPR, Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

24.03.2014 7290

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR, Primož Juhart, mestni svetnik LPR, Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

24.03.2014 7291

Andrej Verlič, mestni svetnik Ekipe za Maribor in Koalicije za Maribor, predsednik NS Narodnega doma Maribor

24.03.2014 7295

Boštjan Viher, mestni svetnik SLS in Koalicije za Maribor, Jožef Škof, mestni svetnik Županove liste, predsednik KS Malečnik-Ruperče, brač, Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in mestni svetnik Županove liste, Boris Rožman, mestni svetnik Županova lista, Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS, mestna svetnica Županove liste, Astrid Bah, mestna svetnica Županove liste, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste, Marko Žula, direktor mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

24.03.2014 7296

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR, Primož Juhart, mestni svetnik LPR, Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

24.03.2014 7298

Rok Peče, mestni svetnik Lipe, Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR, Primož Juhart, mestni svetnik LPR, Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

24.03.2014 7299

Aleksandra Kalacun, mestna svetnica SD, Metod Dolinšek, mestni svetnik SD, Jadranka Barbarić, mestna svetnica SD

24.03.2014 7307

Astrid Bah, Milan Mikl in Alfred Lasetzky, mestni svetniki Županove liste, Daniel Blejc, mestni svetnik SDS

24.03.2014 17:07:57 7269

Primož Juhart, Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnika LPR

24.03.2014 17:10:54 7294