Pošta Slovenije: rezultati za 2013 in pričakovanja za 2014

11.04.2014

Poslovodstvo Pošta Slovenije je predstavila nerevidirane rezultate poslovanja za leto 2013 in načrte poslovanja za leto 2014 in strateške usmeritve Pošte Slovenije.

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije

11.04.2014 8184

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8180

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije

11.04.2014 8195

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije

11.04.2014 8196

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8187

Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8208

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8188

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8190

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8191

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8192

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8197

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8198

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8199

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8200

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8201

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8204

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8205

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8206

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8207

Igor Marinič, namestnik direktorja Pošte Slovenije, Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte Slovenije

11.04.2014 8211