3. redna seja Mestnega sveta MOM- Predlog proračuna za 2019 in 2020 potrjen

11.03.2019

Na tretji redni seji so mestni svetniki potrdili vse točke dnevnega reda. Med drugim so potrdili Letni program športa v Mestni občini Maribor, DIIP rekonstrukcija in dozidava Vrtca Ivana Glinška Maribor – enota Ribiška in Odlok o proračunu za leti 2019 in 2020 v prvi obravnavi. Na seji se je Mestni svet MO Maribor strinjal tudi z absolutno zavrnitvijo sovražnega govora v vseh pojavnih oblikah, ki se navezuje na uničenje lastnine in grožnje Levici v preteklem tednu.

Mestni svetniki so soglasno sprejeli Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za rekonstrukcijo in dozidavo Vrtec Ivana Glinška Maribor – enota Ribiška. S prenovo se bo zagotovila energetska učinkovitost stavbe vrtca; vrtec se bo povečal za dva oddelka in se bo uredil z zahtevami Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, sanirali se bodo tudi dotrajani deli objekta, s tem pa se bodo izboljšali bivalni pogoji v vrtcu.

Uporabna površina vrtca se bo dvignila iz 658 m2 na 1043 m2. Rekonstrukcija in dozidava vrtca bo potekala v letih 2019 in 2020, investicija pa je ocenjena na 1,47 milijona evrov.

Z 42 glasovi ZA je Mestni svet MO Maribor sprejel tudi Letni program športa (LPŠ). LPŠ določa programe športa v MO Maribor, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu MO Maribor. LPŠ prispeva k uresničevanju ciljev Nacionalnega programa športa za obdobje 2014 - 2023 na področju tako množičnega kot tekmovalnega športa. Novost letošnjega LPŠ v MO Maribor in s tem povezanega javnega razpisa za leto 2019 ter spremenjenega načina sofinanciranja je zagotavljanje brezplačne uporabe prostora izvajalcem LPŠ v mreži javnih športnih objektov, ki so v lasti MO Maribor in so v upravljanju JZ Športni objekti Maribor. Za programe športa se bo tako zagotovilo cca. 4 milijone evrov.

Prav tako je bil v prvem branju sprejet Odlok o proračunu za leto 2019 (29 glasov ZA in 10 glasov PROTI) in 2020 (29 glasov ZA in 10 glasov PROTI). V letu 2019 se proračun ponovno sprejema za dve 2 leti. V preteklosti je MO Maribor že sprejela dvoletni proračun, in sicer za leti 2008 in 2009 ter 2017 in 2018.

Proračun za leto 2019 znaša 136 milijonov evrov. Proračun za leto 2020 znaša 136,7 milijona evrov. Vrednost planiranih investicijskih odhodkov v letu 2019 znaša skoraj 44 milijonov evrov v letu 2019 pa več kot 46 milijonov evrov. V proračunu 2019 je planiranih za 85,6 milijonov obveznih zakonskih nalog, kar je za 3,1 milijonov več kot v lanskem letu. Povečanje se nanaša na povišanje plač zaposlenih v javnem sektorju (dogovor s sindikati). V letu 2020 je planiranih več kot 86 milijonov evrov sredstev za zagotavljanje obveznih nalog občine, kar je 650 000 evrov več kot v letu 2019.

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:46:03 112066

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:47:41 112075

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:49:23 112088

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:49:35 112086

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:51:16 112079

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:51:21 112067

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:53:01 112092

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:53:04 112104

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:53:47 112102

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:55:01 112100

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:55:10 112096

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 15:55:15 112091

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:00:39 112076

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:00:40 112083

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:00:45 112074

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:00:51 112095

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:01:03 112098

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:01:14 112080

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:01:18 112070

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:06:30 112087

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:06:32 112061

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:06:36 112062

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:10:16 112073

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:10:16 112097

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:10:17 112069

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:10:18 112085

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:10:36 112084

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:10:36 112090

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:10:36 112099

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:11:01 112081

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:11:27 112065

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:11:33 112071

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:12:08 112093

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:12:17 112078

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:13:31 112077

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:13:36 112101

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:14:39 112064

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:15:16 112063

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:15:34 112068

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:16:52 112103

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:19:00 112082

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:19:07 112106

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:21:13 112089

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:21:14 112072

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:21:35 112094

3. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor - Proračun 2019-2020 potrjen

11.03.2019 16:21:35 112105