Predstavitev aktivnosti RDO - Regionalne destinacijske organizacije MB - Pohorje

11.07.2014

Danes je Zavod za turizem Maribor – Pohorje predstavil aktivnosti, ki jih je izpeljal v sklopu projekta regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje.
Projekt je trajal štiri leta, skupna vrednost izvedenih aktivnosti pa je znašala 350.000,00 Na območje delovanja destinacije se je vključilo 22 občin; Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče– Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Mestna občina Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Šentilj.
Promocijske aktivnosti, ki so bile zajete v projektu so se navezovale na oblikovanje in izdelavo promocijskega materiala, sodelovanje na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini, zakup medijskega in oglaševalskega prostora v tujih medijih ter organizacijo medijskih in promocijskih dogodkov v tujini. Aktivnosti RDO-ja so se izvajale na trgih Slovenije, Avstrije, Nemčije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Češke, Poljske, Slovaške, Anglije, Turčije, Kitajske in Rusije.
Kot je ponosno povedala direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Janja Viher, so glavnino aktivnosti izvedli zaposleni sami: »V tem obdobju so se izdali številni promocijski materiali; katalog Pohorje (slovenski, angleški, hrvaški), Kolesarjenje, Kulinarična  knjižica »Užitkov poln pisker« (slovenski, angleški), katalog prenočišč »Razvajanj poln kufer« (slovenski, nemški, angleški, italijanski), destinacijski katalog »Presenečenj polna« (slovenski, nemški, angleški), katalog pohodništva »Začuti pohodniška doživetja« (slovenski, nemški, angleški), mapa destinacije, promocijski video destinacije (3 in 15 minutni), popolnoma pa smo prenovili tudi spletno stran. Kako pomembni so promocijski materiali priča dejstvo, da smo v letu 2013 natisnili 165.000 materialov. Razdelili smo jih 123.000, od tega kar 16.000 na mednarodnih sejemskih dogodkih.«

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12974

Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12988

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Bernarda Karo, strokovna sodelavka Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12991

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Bernarda Karo, strokovna sodelavka Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13001

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12979

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12981

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12983

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12984

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Rotovški trg, Rotovž, Maribor

11.07.2014 12986

Martina Kositer, vodja kabineta župana, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Rotovški trg, Rotovž, Maribor

11.07.2014 12987

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12992

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12993

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12994

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12996

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12997

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12998

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 12999

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13000

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13002

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13003

Martina Kositer, vodja kabineta župana, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Rotovški trg, Rotovž, Maribor

11.07.2014 13005

Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13016

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13004

Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13006

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Bernarda Karo, strokovna sodelavka Zavod za turizem Maribor - Pohorje, sodelavci Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13007

Mojca Pušnik, vodja marketinga Festivala Lent, Matevž Pečovnik, organizator prireditev, Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13009

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Bernarda Karo, strokovna sodelavka Zavod za turizem Maribor - Pohorje, sodelavci Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13010

Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13012

Karolina Babič, Vodja projekta CAAP, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13013

Bernarda Karo, strokovna sodelavka Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13014

Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13015

Janja Viher, direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Predstavitev aktivnosti RDO – Regionalne destinacijske organizacije Maribor – Pohorje

11.07.2014 13018