VIDEO: Marko Žula o Davku na dež

28.07.2014

Direktor mestne uprave Marko Žula je podal izjavo novinarjem glede pričetka postopka za razpis svetovalnega referenduma Liste za pravičnost in razvoj o Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Mestni občini Maribor.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cmLO-AOyM8I[/youtube]

Marko Žula, direktor mestne uprave MOM

Marko Žula, direktor mestne uprave, Mestna občina Maribor

28.07.2014 13208

Marko Žula, direktor mestne uprave, Mestna občina Maribor

28.07.2014 13209

Marko Žula, direktor mestne uprave, Mestna občina Maribor

28.07.2014 13214

Marko Kovačič, svetovalec župana MOM za gospodarstvo, Mestna občina Maribor, iPhone

28.07.2014 13218