Konstitutitvna seja občinskega sveta Občine Šentilj 2014-2018

04.11.2014

Občina Šentilj je izvedla konstitutivno sejo občinskega sveta, kjer so potrdili mag. Štefana Žvaba za župana občine Šentilj. Prav tako so potrdili še Kviaz, kjer je predsednik postal dr. Damjan Vidovič (SDS).

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj

04.11.2014 16580

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj, Franc Perko, Viktor Vajngerl, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.11.2014 16581

Suzana Grobelšek, Dušan Hedl, Hedlova lista

04.11.2014 16582

Dragica Kraner, Desus

04.11.2014 16583

Vladimir Maher, Nestrankarska lista občanov

04.11.2014 16563

Vladimir Maher, Nestrankarska lista občanov

04.11.2014 16564

Hilda Romič, SDS

04.11.2014 16565

dr. Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, predsednik OO SDS Šentilj

04.11.2014 16566

Viktor Vajngerl, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.11.2014 16555

Bojan Belna, predsednik OO SDS Šentilj, Hilda Romič, Kristijan Kvas, SDS

04.11.2014 16562

Bojan Belna, predsednik OO SDS Šentilj

04.11.2014 16567

Janez Kikl, Nestrankarska lista Andreja Korena

04.11.2014 16568

Bojan Belna, predsednik OO SDS Šentilj

04.11.2014 16569

Bojan Belna, predsednik OO SDS Šentilj

04.11.2014 16570

Vanja Jelen Polanc, predsednica volilne komisije Občine Šentilj

04.11.2014 16571

Dušan Hedl, Hedlova lista

04.11.2014 16572

Franc Perko, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.11.2014 16550

Bojan Belna, predsednik OO SDS Šentilj, Hilda Romič, Kristijan Kvas, SDS, Stanislav Lesjak, SMC

04.11.2014 16558

Stanislav Lesjak, SMC

04.11.2014 16560

Janez Kikl, Nestrankarska lista Andreja Korena

04.11.2014 16561

Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena

04.11.2014 16573

Dragica Kraner, Desus

04.11.2014 16574

Vladimir Maher, Dorica Jančič, Nestrankarska lista občanov, Suzana Grobelšek, Dušan Hedl, Hedlova lista

04.11.2014 16575

Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena,

04.11.2014 16576

Suzana Grobelšek, Hedlova lista

04.11.2014 16577

Bogdana Pribevski, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.11.2014 16578

Bojan Belna, predsednik OO SDS Šentilj

04.11.2014 16579

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.11.2014 16584

Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena, dr. Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, predsednik OO SDS Šentilj, Hilda Romič, SDS, Kristijan Kvas, SDS

04.11.2014 16604

Janez Kikl, Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena, dr. Damjan Vidovič, Bojan Belna, SDS

04.11.2014 16588

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj

04.11.2014 16585

Dorica Jančič, Nestrankarska lista občanov, Suzana Grobelšek, Hedlova lista

04.11.2014 16586

Vanja Jelen Polanc, predsednica volilne komisije Občine Šentilj, mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj

04.11.2014 16587

Anton Perko, SLS

04.11.2014 16591

Viktor Vajngerl, Neodvisna lista Štefana Žvaba, Dorica Jančič, Nestrankarska lista občanov

04.11.2014 16592

dr. Damjan Vidovič, SDS

04.11.2014 16589

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj

04.11.2014 16590

Renata Trajbar Kurbus, direktorica občinske uprave Občine Šentilj

04.11.2014 16593

Občinski svet - Občine Šentilj

04.11.2014 16594

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj

04.11.2014 16595

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj

04.11.2014 16596

Mešani pevski zbor, Občinski svet, Občina Šentilj

04.11.2014 16597

Hilda Romič, SDS

04.11.2014 16598

Bojan Belna, predsednik OO SDS Šentilj

04.11.2014 16599

Kristijan Kvas, SDS

04.11.2014 16600

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj, dr. Damjan Vidovič, SDS

04.11.2014 16601

Viktor Vajngerl, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.11.2014 16607

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj, Janez Kikl, Nestrankarska lista Andreja Korena

04.11.2014 16608

mag. Štefan Žvab, novoizvoljeni župan Občine Šentilj, Dušan Hedl, Hedlova lista

04.11.2014 16613

Hilda Romič, SDS

04.11.2014 16616