I. izredna seja Mestnega sveta MOM - koncesija za gondolo

10.11.2014

Marprom je po več kot šesturni I. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, vendarle dobil koncesijo za vodenje gondole.

Ker je upravljanje in izvajanje javne službe prevoza potnikov po krožno kabinski žičnici  povezano z upravljanjem preostalih žičniških naprav, ki so prometno povezane s krožno kabinsko žičnico in ker je v danem trenutku smotrno, da se izvajanje javne službe zagotovi preko delovanja javnega podjetja, je edino mogoče in smotrno, da se koncesija za graditev ter s tem obratovanje žičniških naprav prenese istemu izvajalcu.

Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, mestni svetnik na listi župana AF, Damjan Lah, v.d. direktorja mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

10.11.2014 16963

Bernard Majhenič, direktor Marproma, Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS, mestna svetnica Županove liste, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste, Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

10.11.2014 16992

Bernard Majhenič, direktor Marproma, Nenad Zečević, odvetnik, Odvetniška pisarna Zečević

10.11.2014 16923

Valter Drozg, mestni svetnik Desus

10.11.2014 16924

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor

10.11.2014 16931

Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, mestni svetnik na listi župana AF

10.11.2014 16934

Damjan Lah, v.d. direktorja mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

10.11.2014 16935

Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS, mestna svetnica Županove liste

10.11.2014 16936

Nenad Zečević, odvetnik, Odvetniška pisarna Zečević

10.11.2014 16940

Željko Vogrin, mestni svetnik Županove liste

10.11.2014 16941

Sašo Papp, novoizvoljeni mestni svetnik na Listi župana AF

10.11.2014 16942

Valter Drozg, mestni svetnik Desus

10.11.2014 16943

Tomaž Kancler, mestni svetnik SDS

10.11.2014 16946

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR, Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

10.11.2014 16950

Metod Dolinšek, mestni svetnik SD

10.11.2014 16951

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor

10.11.2014 16952

Donald Keranović, mestni svetnik SMS/Zeleni

10.11.2014 16954

Tjaša Mikuž, m-enostavno dobra vina, novoizvoljena mestna svetnica na Listi župana AF

10.11.2014 16955

Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, mestni svetnik na listi župana AF

10.11.2014 16958

Melisa Curkić, novoizvoljena svetnica liste AF

10.11.2014 16959

Nenad Zečević, odvetnik, Odvetniška pisarna Zečević

10.11.2014 16960

Nenad Zečević, odvetnik, Odvetniška pisarna Zečević

10.11.2014 16961

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor

10.11.2014 16962

Damjan Lah, v.d. direktorja mestne uprave, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

10.11.2014 16964

Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

10.11.2014 16965

Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

10.11.2014 16966

Donald Keranović, mestni svetnik SMS/Zeleni

10.11.2014 16970

Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, mestni svetnik na listi župana AF

10.11.2014 16971

Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

10.11.2014 16972

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR

10.11.2014 16973

Tanja Vindiš Furman, direktorica JMSS, mestna svetnica Županove liste, Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

10.11.2014 16977

Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, mestni svetnik na listi župana AF

10.11.2014 16978

Nataša Šeneker, novoizvoljena mestna svetnica na Listi župana AF

10.11.2014 16979

Damjan Lah, v.d. direktorja mestne uprave

10.11.2014 16980

Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

10.11.2014 16981

Marjana Bravc, direktorica invalidskega podjetja Paloma Pis, mestna svetnica SMC

10.11.2014 16982

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Tomaž Kancler, mestni svetnik SDS

10.11.2014 16983

Damjan Lah, v.d. direktorja mestne uprave

10.11.2014 16986

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Tomaž Kancler, mestni svetnik SDS

10.11.2014 16988

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR

10.11.2014 16989

Željko Vogrin, mestni svetnik Županove liste

10.11.2014 16993

Željko Vogrin, mestni svetnik Županove liste

10.11.2014 16997

Milan Mikl, mestni svetnik Županove liste

10.11.2014 17000

Andrej Trobentar - Šutka, novozivoljeni svetnik AF

10.11.2014 17002

Vladimira Cokoja, mestna svetnica SDS

10.11.2014 17003

Sašo Papp, novoizvoljeni mestni svetnik na Listi župana AF,

10.11.2014 17004

Damjan Lah, v.d. direktorja mestne uprave

10.11.2014 17005

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR

10.11.2014 17006

Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor, Tomaž Kancler, mestni svetnik SDS

10.11.2014 17008

Josip Rotar, predstavnik Mariborske kolesarske mreže

10.11.2014 17009

Lidija Divjak Mirnik, mestna svetnica LPR in direktorica Študentskih domov UM

10.11.2014 17010

Vitja Sikošek, novoizvoljeni mestni svetnik na Listi župana AF

10.11.2014 17011

Mišo Stevanović, novoizvoljeni mestni svetnik na Listi župana AF

10.11.2014 17013

Tomaž Kancler, mestni svetnik SDS

10.11.2014 17017

Stojan Auer, predsednik in mestni svetnik LPR

10.11.2014 17022

Renato Škerbinc, mestni svetnik SDS in vodja Službe za odnose z javnostmi pri MO SDS Maribor, Vladimira Cokoja, mestna svetnica SDS, Gregor Pivec, predsednik MO SDS Maribor in direktor UKC Maribor

10.11.2014 17001

10.11.2014 16:04:38 16990

10.11.2014 16:04:55 16947

Mestni svet MOM 2014-2018

10.11.2014 16:05:38 16928

10.11.2014 16:07:11 17007

Maja Mandić Tašner, Lista župana AF

10.11.2014 16:07:15 16968

Melita Petelin, lista župana AF

10.11.2014 16:07:32 16994

Damjan Lah, direktor MU MOM, dr. Andrej Fištravec, župan MOM, Rosana Klančnik, vodja službe za delovanje mestnega sveta, Mestni svet MOM 2014-2018

10.11.2014 16:11:09 16927

Damjan Lah, direktor MU MOM, dr. Andrej Fištravec, župan MOM, Rosana Klančnik, vodja službe za delovanje mestnega sveta

10.11.2014 16:11:18 16969

Matej Žmavc, Mateja Dover Emeršič, Metod Dolinšek, SD

10.11.2014 16:13:34 16929

dr. Andrej Fištravec, župan MOM, Rosana Klančnik, vodja službe za delovanje mestnega sveta, Jelka Černivec, Sašo Papp, Andrej Trobentar - Šutka, Lista župana AF, Bernard Majhenič, direktor Marprom d.o.o.

10.11.2014 16:14:19 16984

Bernard Majhenič, direktor Marprom d.o.o., Mestni svet MOM 2014-2018

10.11.2014 16:15:29 16996

Mestni svet MOM 2014-2018

10.11.2014 16:17:05 17015

Janko Leva, Lista župana AF

10.11.2014 16:17:27 16976

Aleš Sumer, Lista župana AF

10.11.2014 16:17:27 16987

Jelka Kolmanič, Desus

10.11.2014 16:17:43 16975

Danijela Šerbinek, Županova lista

10.11.2014 16:22:18 16957

Josip Rotar, lista kolesarjev in pešcev, Tanja Vindiš Furman, Milan Mikl, Županova lista

10.11.2014 16:22:30 16953

10.11.2014 16:22:57 16991

Metod Dolinšek, SD

10.11.2014 16:24:27 16930

Metod Dolinšek, SD

10.11.2014 16:24:30 16948

10.11.2014 16:29:12 16937

Andrej Špenga, SMC

10.11.2014 16:33:01 16995

Andrej Špenga, SMC

10.11.2014 16:39:48 16944

Petra Knežević, Lista župana AF

10.11.2014 16:40:26 16921

Andrej Trobentar - Šutka, Lista župana AF

10.11.2014 16:40:27 16967

Andrej Špenga, Simon Trpin, dr. Tina Tomažič, SMC

10.11.2014 16:44:43 16949

Melita Petelin, Saša Pelko, Lista župana AF

10.11.2014 16:44:56 16933

Melisa Curkić, Lista župana AF

10.11.2014 16:45:06 16932

Andrej Špenga, SMC

10.11.2014 16:59:40 17014

Andrej Špenga, SMC

10.11.2014 16:59:41 17016

dr. Tina Tomažič, mestna svetnica SMC

10.11.2014 16:59:44 16939

Sašo Papp, Lista župana AF

10.11.2014 17:01:39 16974

Sašo Papp, Lista župana AF

10.11.2014 17:01:46 16998

Mišo Stevanović, Lista župana AF

10.11.2014 17:01:59 16938

10.11.2014 17:08:26 16999

Mestni svet MOM 2014-2018

10.11.2014 17:15:55 17023

Mestni svet MOM 2014-2018

10.11.2014 17:16:22 17012

Melisa Curkić, Lista župana AF

10.11.2014 17:18:02 16945

Mestni svet MOM 2014-2018

10.11.2014 17:21:30 16956

Mestni svet MOM 2014-2018

10.11.2014 17:21:44 16985