Paloma Sladki Vrh - Toplarna - Petrol Energetika

12.11.2014

Petrol Energetika je nov koncesionar sladkogorske toplarne. Paloma se tako preusmerja v osnovno dejavnost.

Prenovljena toplarna, ki je stacionirana v Palomi, ogreva pa Sladki Vrh, Vranji Vrh in Ceršak, bo tako odslej v upravljanju Petrola Energetike, ki je vanjo vložil 1.2 milijona evrov.

Otroški pevski zbor Osnovne šole Sladki Vrh

12.11.2014 17160

Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d.

12.11.2014 17173

Štefan Žvab, župan občine Šentilj

12.11.2014 17176

Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17179

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17180

Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17183

Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Štefan Žvab, župan občine Šentilj

12.11.2014 17185

Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o.

12.11.2014 17190

Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d.

12.11.2014 17191

Tiskovna konferenca - Paloma Sladkogorska tovarna papirja - Sladki Vrh

12.11.2014 17192

Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o.

12.11.2014 17195

Štefan Žvab, župan občine Šentilj

12.11.2014 17197

Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17198

Otroški pevski zbor Osnovne šole Sladki Vrh

12.11.2014 17200

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17202

Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d.

12.11.2014 17184

Jože Torkar, direktor Eltec Petrol d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17156

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Zlatko Kauran, podravnatelj Osnovne šole Sladki Vrh

12.11.2014 17206

Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17207

Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o.

12.11.2014 17208

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17157

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17166

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17209

Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17210

Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d., Zlatko Kauran, podravnatelj Osnovne Šole Sladki Vrh

12.11.2014 17213

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17172

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17174

Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17214

Paloma Sladkogorska tovarna papirja - Sladki Vrh

12.11.2014 17217

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17175

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17177

Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17219

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17178

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17181

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17182

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17186

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17187

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17188

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17189

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17193

Jože Torkar, direktor Eltec Petrol d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17194

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17196

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17199

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17201

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17203

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17204

Jože Torkar, direktor Eltec Petrol d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17205

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17211

Toplarna Sladki Vrh - Paloma Sladkogorska - Petrol Energetika

12.11.2014 17155

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o.

12.11.2014 17162

Jože Torkar, direktor Eltec Petrol d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17212

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17216

Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d.

12.11.2014 17163

Otroški pevski zbor Osnovne šole Sladki Vrh

12.11.2014 17164

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d.

12.11.2014 17167

Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d., Zlatko Kauran, podravnatelj Osnovne Šole Sladki Vrh

12.11.2014 17168

Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17169

Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d., Zlatko Kauran, podravnatelj Osnovne Šole Sladki Vrh

12.11.2014 17170

Štefan Žvab, župan občine Šentilj

12.11.2014 17171

Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17224

Jože Torkar, direktor Eltec Petrol d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17227

Jože Torkar, direktor Eltec Petrol d.o.o., Tadej Gosak, predsednik uprave Paloma Sladkogorska d.d., Mojca Kert, direktorica Petrol Energetika, d.o.o., Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Rok Vodnik, član uprave Petrol d.d.

12.11.2014 17232