II. seja občinskega sveta Občine Šentilj

04.12.2014

Na Občini Šentilj je potekala II. seja Občinskega sveta Občine Šentilj, kjer so vnovič potrjevali Kviaz - Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kajti na I. konstitutivni seji, so svetniki izglasovali protizakonite sklepe, ki jih je župan Štefan Žvab zadržal in zavrnil.

Danes izglasovan Kviaz sestavljajo: Damjan Vidovič, SDS (predsednik), Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena (podpredsednik), Dorica Jančič, Nestrankarska lista občanov (članica), Dušan Hedl, Hedlova lista (član), Dragica Kraner, Desus (članica)

Sejna soba, Občina Šentilj

04.12.2014 17816

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17817

Anton Perko, SLS, Stanislav Lesjak, SMC

04.12.2014 17818

Viktor Vajngerl, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.12.2014 17819

Dušan Hedl, Hedlova lista

04.12.2014 17820

Dragica Kraner, Desus, Damjan Vidovič, SDS

04.12.2014 17821

Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena, Dragica Kraner, Desus, Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, SDS, Kristijan Kvas,

04.12.2014 17822

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Tamara Šnofl, pravnica odvetniške pisarne Štelcer | Berkovič

04.12.2014 17823

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17824

Hilda Romič, SDS

04.12.2014 17825

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17827

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17828

Viktor Vajngerl, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.12.2014 17829

Bojan Belna, SDS

04.12.2014 17830

Dragica Kraner, Desus, Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, SDS, Kristijan Kvas, SDS, Hilda Romič, SDS

04.12.2014 17832

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17833

Suzana Grobelšek, Hedlova lista, Dušan Hedl, Hedlova lista

04.12.2014 17835

Dušan Hedl, Hedlova lista, Janez Kikl, Nestrankarska lista Andreja Korena

04.12.2014 17836

Suzana Grobelšek, Hedlova lista, Dušan Hedl, Hedlova lista

04.12.2014 17837

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17838

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17839

Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, SDS, Kristijan Kvas, SDS

04.12.2014 17840

Kristijan Kvas, SDS, Hilda Romič, SDS, Anton Perko, SLS

04.12.2014 17841

Stanislav Lesjak, SMC

04.12.2014 17842

Tamara Šnofl, pravnica odvetniške pisarne Štelcer | Berkovič

04.12.2014 17843

Bojan Belna, SDS, Kristijan Kvas, SDS

04.12.2014 17844

Bojan Belna, SDS

04.12.2014 17846

Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena, Dragica Kraner, Desus, Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, SDS

04.12.2014 17847

Sejna soba, Občina Šentilj

04.12.2014 17848

Hilda Romič, SDS

04.12.2014 17849

Vladimir Maher, Nestrankarska lista občanov, Dorica Jančič, Nestrankarska lista občanov, Dušan Hedl, Hedlova lista

04.12.2014 17850

Franc Perko, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.12.2014 17851

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17852

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17854

Viktor Vajngerl, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.12.2014 17855

Dušan Hedl, Hedlova lista

04.12.2014 17856

Tamara Šnofl, pravnica odvetniške pisarne Štelcer | Berkovič

04.12.2014 17857

Štefan Žvab, župan občine Šentilj

04.12.2014 17858

Dorica Jančič, Nestrankarska lista občanov

04.12.2014 17860

Štefan Žvab, župan občine Šentilj

04.12.2014 17861

Bojan Belna, SDS, Kristijan Kvas, SDS, Hilda Romič, SDS

04.12.2014 17862

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17863

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17864

Hilda Romič, SDS

04.12.2014 17865

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17866

Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena, Dragica Kraner, Desus, Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, SDS

04.12.2014 17867

Viktor Vajngerl, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.12.2014 17868

Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena, Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, SDS

04.12.2014 17869

Sejna soba, Občina Šentilj

04.12.2014 17870

Štefan Žvab, župan občine Šentilj

04.12.2014 17871

Dragica Kraner, Desus

04.12.2014 17872

Tamara Šnofl, pravnica odvetniške pisarne Štelcer | Berkovič

04.12.2014 17873

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17875

Suzana Grobelšek, Hedlova lista, Dušan Hedl, Hedlova lista

04.12.2014 17876

Kristijan Kvas, SDS, Hilda Romič, SDS

04.12.2014 17877

Bojan Belna, SDS

04.12.2014 17878

Kristijan Kvas, SDS, Hilda Romič, SDS

04.12.2014 17879

Dušan Hedl, Hedlova lista

04.12.2014 17880

Tamara Šnofl, pravnica odvetniške pisarne Štelcer | Berkovič

04.12.2014 17881

Suzana Grobelšek, Hedlova lista

04.12.2014 17882

Bojan Belna, SDS

04.12.2014 17883

Bojan Belna, SDS

04.12.2014 17884

Dušan Hedl, Hedlova lista

04.12.2014 17885

Stanislav Lesjak, SMC

04.12.2014 17886

Dragica Kraner, Desus

04.12.2014 17887

Janez Kikl, Nestrankarska lista Andreja Korena

04.12.2014 17888

Renata Trajbar Kurbus, direktorica občinske uprave Občine Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj

04.12.2014 17889

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17890

Bojan Belna, SDS

04.12.2014 17891

Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, SDS, Kristijan Kvas, SDS

04.12.2014 17893

Občinski svet Občine Šentilj 2014-2018

04.12.2014 17894

Štefan Žvab, župan občine Šentilj

04.12.2014 17896

Viktor Vajngerl, Neodvisna lista Štefana Žvaba, Vesna Kupčič, Neodvisna lista Štefana Žvaba, Alenka Ahman, Neodvisna lista Štefana Žvaba

04.12.2014 17892

Janez Kikl, Nestrankarska lista Andreja Korena, Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena, Dragica Kraner, Desus, Damjan Vidovič, SDS, Bojan Belna, SDS, Kristijan Kvas, SDS, Hilda Romič, SDS

04.12.2014 17810

Dušan Hedl, Hedlova lista, Suzana Grobelšek, Hedlova lista, Dorica Jančič, Nestrankarska lista občanov, Vladimir Maher, Nestrankarska lista občanov, Franc Perko, Neodvisna lista Štefana Žvaba, Alenka Ahman, Neodvisna lista Štefana Žvaba, Štefan Žvab, župan občine Šentilj

04.12.2014 17826

Vladimir Maher, Nestrankarska lista občanov, Dorica Jančič, Nestrankarska lista občanov, Suzana Grobelšek, Hedlova lista, Dušan Hedl, Hedlova lista, Janez Kikl, Nestrankarska lista Andreja Korena,

04.12.2014 17831

Bogdana Pribevski, Neodvisna lista Štefana Žvaba, Dušan Hedl, Hedlova lista, Janez Kikl, Nestrankarska lista Andreja Korena, Jožef Hamler, Nestrankarska lista Andreja Korena, Dragica Kraner, Desus, Kristijan Kvas, SDS

04.12.2014 17853

Dušan Hedl, Hedlova lista, Suzana Grobelšek, Hedlova lista, Dorica Jančič, Nestrankarska lista občanov, Vladimir Maher, Nestrankarska lista občanov, Franc Perko, Neodvisna lista Štefana Žvaba, Alenka Ahman, Neodvisna lista Štefana Žvaba, Štefan Žvab, župan občine Šentilj

04.12.2014 17859