III. seja občinskega sveta Občine Šentilj

23.12.2014

III. seja občinskega sveta občine Šentilj je bila po dolgih letih ponovno v prostorih Kulturno-prosvetnega doma Vlada Pipana v Šentilju. Župan občine Šentilj, Štefan Žvab, je na sejo povabil tudi vse občane in jo prav iz tega razloga prestavil v večji prostor. A so jo svetniki koalicije Bojana Belne bojkotirali. Svetniki svetniških skupin SDS, liste Dušana Hedla, liste Andreja Korena, SMC-ja, SLS-ja in Desusa, se seje protestno niso udeležili, dan pred napovedano sejo so celo poslali ugovor, da pred občani ne želijo opravljati svetniških dolžnosti za katere so bili izvoljeni in so zanje tudi plačani. Kakšnih 30 občanov je ogorčeno sprejelo dejstvo, da se 11 svetnikov norčuje iz občine.

Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, (Neodvisna lista Štefana Žvaba) III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18819

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18803

Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18788

Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18792

Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18801

Viktor Vajngerl, (Neodvisna lista Štefana Žvaba), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18784

Vladimir Maher, Nestrankarska lista občanov, III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18789

Bogdana Pribevski, (Neodvisna lista Štefana Žvaba), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18790

Bogdana Pribevski, Neodvisna lista Štefana Žvaba, III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18793

Alenka Ahman, Franc Perko (Neodvisna lista Štefana Žvaba), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18795

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18797

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18799

Viktor Vajngerl, (Neodvisna lista Štefana Žvaba), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18800

Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, (Neodvisna lista Štefana Žvaba), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18813

Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18818

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, (Neodvisna lista Štefana Žvaba) III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18774

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, Franc Perko (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18775

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, Franc Perko (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18780

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, Franc Perko (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18781

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18782

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, Franc Perko (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18783

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, Franc Perko (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18785

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, (Neodvisna lista Štefana Žvaba) III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18786

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, (Neodvisna lista Štefana Žvaba), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18787

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18791

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, Franc Perko (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18794

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, Franc Perko (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18798

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18804

Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, (Neodvisna lista Štefana Žvaba), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18805

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, Viktor Vajngerl, Alenka Ahman, Franc Perko (Neodvisna lista Štefana Žvaba), Dorica Jančič, Vladimir Maher (Nestrankarska lista občanov), III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18806

Milan Kojc, predsednik KS Šentilj, Štefan Žvab, župan občine Šentilj, Bogdana Pribevski, III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18807

III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18:02:06 18812

III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18:02:51 18779

III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18:04:39 18796

III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18:08:00 18802

III. seja občinskega sveta Občine Šentilj, Kulturno-prosvetni dom, Šentilj

23.12.2014 18:08:11 18811