KŠ Sani - predstavitev maskote Sani Bečirović - SaniBoy - Draš Center MB

08.03.2015

V centru Draš v Mariboru je Košarkarska šola Sani predstavila maskoto Saniboya in novo himno KŠ Sani, ki jo je zapel 6pack Čukur.

Maja Tilinger, direktorica TimArt, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20882

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20883

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20884

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20903

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20904

Sani Bečirović, Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20905

Nika Čukur, Mihaela Miša Margan, poročevalka Adria Media in nekdanja Sanjska ženska, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20893

Andrej Geržina, voditelj oddaje Koktajl, Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20894

Maja Tilinger, direktorica TimArt, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20908

Sani Bečirović, Mario Vračko, predsednik KŠ Sani, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20910

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20911

Nika Čukur, Mihaela Miša Margan, poročevalka Adria Media in nekdanja Sanjska ženska, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20896

Sani Bečirović, Mario Vračko, predsednik KŠ Sani, Maja Tilinger, direktorica TimArt, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20899

Sani Bečirović, Maja Tilinger, direktorica TimArt, Mario Vračko, predsednik KŠ Sani, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20909

Nika Čukur, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20912

Andrej Geržina, voditelj oddaje Koktajl, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20913

KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20915

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20876

KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20878

Andrej Bauman, član uprave Vzajemna, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20879

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20880

KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20881

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20885

Memi Bečirović, trener KK Union Olimpija, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20886

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20917

Andrej Bauman, član uprave Vzajemna, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20918

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Andrej Geržina, voditelj oddaje Koktajl, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20914

KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20919

Andrej Geržina, voditelj oddaje Koktajl, Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20916

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20920

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20921

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20922

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20923

Memi Bečirović, trener KK Union Olimpija, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20924

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20888

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20889

Sani Bečirović z družino, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20890

Sani Bečirović, Boštjan Čukur - 6pack Čukur, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20901

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20907

Memi Bečirović, trener KK Union Olimpija, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20925

Andrej Bauman, član uprave Vzajemna, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20926

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20928

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20929

Smiljan Mori, Agencija Mori, Andrej Bauman, član uprave Vzajemna, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20930

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20932

KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20933

Smiljan Mori, Agencija Mori, Andrej Bauman, član uprave Vzajemna, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20892

Sani Bečirović, Mario Vračko, predsednik KŠ Sani, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20895

KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20897

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20898

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20902

KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20906

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Andrej Geržina, voditelj oddaje Koktajl, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20927

Sani Bečirović, Smiljan Mori, Agencija Mori, Maja Tilinger, direktorica TimArt, Andrej Bauman, član uprave Vzajemna, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20931

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20934

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20936

Smiljan Mori, Agencija Mori, Helena Kodrič Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20937

Smiljan Mori, Agencija Mori, Andrej Bauman, član uprave Vzajemna, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20938

Sanela Bečirović, Memi Bečirović, trener KK Union Olimpija, Sani Bečirović, Jan Ternjak, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20935

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20939

KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20940

Jan Ternjak, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20941

Sani Bečirović, Mario Vračko, predsednik KŠ Sani, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20942

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20944

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20945

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20946

Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20947

Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20950

Sani Bečirović, Smiljan Mori, Agencija Mori, Maja Tilinger, direktorica TimArt, Andrej Bauman, član uprave Vzajemna, Mario Vračko, predsednik KŠ Sani, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20954

Mario Vračko, predsednik KŠ Sani, Maja Tilinger, direktorica TimArt, Smiljan Mori, Agencija Mori, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20959

Sani Bečirović, Maja Tilinger, direktorica TimArt, Mario Vračko, predsednik KŠ Sani, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20969

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20949

Boštjan Čukur - 6pack Čukur, Sani Bečirović, KŠ Sani – predstavitev maskote SaniBoy – Draš Center Maribor

08.03.2015 20961