Stand up za dan žena - Lucija Ćirović - Tanja Kocman - Martina Ipša in Željkić - Habakuk Maribor

08.03.2015

Stand up za dan žena z Lucijo Ćirović, Tanjo Kocman, Martino Ipša ter presenečenjem - Željkićem je napolnil hotel Habakuk do zadnjega.

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20943

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20953

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20955

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20958

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20952

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20973

Maja Edelsbruner, Saša Žunić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20979

Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20982

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20985

Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20986

Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20990

Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20991

Martina Ipša, Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20992

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20993

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21007

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21013

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21014

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21019

Sašo Papp, mestni svetnik na Listi župana AF, Ana Trampuž, Radio Center, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21020

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21023

Petra Skrivarnik, Radio Center, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21026

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21031

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21033

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21041

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21048

Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21052

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21053

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21054

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21058

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21064

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21065

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21066

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21072

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21077

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21082

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21085

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21088

Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21092

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21096

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21097

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21102

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21103

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21105

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21106

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21109

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21110

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21112

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21114

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21117

Željko Čakarević - Željkić, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21118

Andrea Bratović, direktorica Gostilna Pec, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21120

Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21123

David Klobasa, Sanja Simonič, Hotel Habakuk, David Hojnik, DH Fashion, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21129

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:36:41 21032

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:36:43 21021

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:37:00 21055

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:37:54 21017

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:38:02 20967

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:38:50 20983

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:38:56 21046

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:39:02 21025

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:40:08 20981

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:40:15 20966

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:40:48 21028

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:42:07 21016

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:42:33 20971

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:42:36 21095

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:44:37 20999

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:44:47 21050

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:44:49 21062

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:44:50 21087

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:45:37 21039

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:46:00 20948

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:46:02 20998

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:46:18 21038

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:47:34 21001

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:48:29 20960

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:48:29 21084

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:51:04 21108

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:51:07 21057

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:51:29 21125

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:52:02 21070

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:52:03 21003

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:52:18 21047

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:52:32 21049

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:52:44 21073

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:52:54 20977

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:52:56 20957

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:53:15 20974

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:55:27 21133

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:55:45 20980

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:56:35 21008

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:56:36 21093

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:57:05 21068

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 20:58:22 21037

Tanja Kocman, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:03:05 21043

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:10:21 20989

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:10:21 21011

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:10:39 20987

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:10:52 21107

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:10:55 21083

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:10:55 21111

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:10:59 21000

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:11:19 21009

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:11:30 20995

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:11:59 21029

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:12:03 20984

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:12:03 21080

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:12:14 21116

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:12:35 21119

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:12:45 21002

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:13:12 21027

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:13:14 21045

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:13:15 21044

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:13:31 21040

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:13:37 21113

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:13:49 21101

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:15:39 21081

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:16:08 21079

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:16:33 21010

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:16:37 20996

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:17:18 20997

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:18:34 21060

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:20:45 21115

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:23:38 20951

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:23:38 20963

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:23:39 21098

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:23:45 20970

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:26:47 21076

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:27:34 21124

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:27:48 21122

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:28:36 20968

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:28:43 20964

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:29:36 21091

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:29:46 20994

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:30:47 21056

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:31:05 21132

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:31:06 21034

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:31:18 20972

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:32:15 21094

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:32:25 20978

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:33:57 21024

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:35:05 21012

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:54:01 21069

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:54:03 20976

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:54:39 21100

Lucija Ćirović, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 21:57:51 21090

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:01:16 21051

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:01:40 21074

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:01:43 20965

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:02:53 20975

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:03:23 21030

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:04:13 21067

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:04:21 21042

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:11:00 21036

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:11:57 21086

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:13:10 21104

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:13:25 21063

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:15:18 21061

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:15:53 21075

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:16:23 21015

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:16:59 21128

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:18:23 21005

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:21:23 21078

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:24:52 21004

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:24:56 21099

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:26:09 21035

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:26:10 21018

Martina Ipša, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:27:18 20962

Martina Ipša - Željkić - Tanja Kocman - Lucija Ćirović - Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:36:42 21121

Martina Ipša - Željkić - Tanja Kocman - Lucija Ćirović - Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:36:53 20988

Martina Ipša - Željkić - Tanja Kocman - Lucija Ćirović - Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:36:53 21071

Martina Ipša - Željkić - Tanja Kocman - Lucija Ćirović - Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:37:04 21059

Martina Ipša - Željkić - Tanja Kocman - Lucija Ćirović - Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:37:12 21006

Martina Ipša - Željkić - Tanja Kocman - Lucija Ćirović - Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:37:54 21022

Martina Ipša - Željkić - Tanja Kocman - Lucija Ćirović - Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:38:46 20956

Petra Skrivarnik, Radio Center, Željko Čakarević - Željkić, Radio Center, Stand up za dan žena - Hotel Habakuk, Maribor

08.03.2015 22:41:49 21089