Pomagamo kot znamo - nogomet igramo - ŠC Galić

16.05.2015

V Športnem centru ŠC Galić v Mariboru poteka nogometni turnir v pomoč Tilnu Kozjaku. Zbrala se je tudi zlata generacija nekdanjih nogometašev ter številni mariborski športniki.

Za Tilna so na humanitarnem nogometnem turnirju zbrali 3200 evrov, NK Maribor ter NZS pa sta njemu ter njegovima bratcema podarila še nogometne drese.

Klemen Kosi, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23613

Zlatko Zahović, ŠD NK Maribor, ekipa ŠC Galić

16.05.2015 23614

Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in podpredsednik OKS, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23615

Tilen Kozjak, Humanitarni nogometni turnir - Pomagamo kot znamo – nogomet igramo – ŠC Galić

16.05.2015 23616

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Klemen Kosi, Amir Karić, nogometni trener, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23576

Spasoje Bulajić, Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Aleš Čeh, pomočnik selektorja slovenske nogometne reprezentance, Mladen Rudonja, poslovnež in nekdanji nogometaš, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23580

Marin Galić, Kliton Bozgo, Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in podpredsednik OKS, Spasoje Bulajić, Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23586

Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Marin Galić, Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in podpredsednik OKS, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23595

Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Aleš Čeh, pomočnik selektorja slovenske nogometne reprezentance, Kliton Bozgo, Klemen Kosi, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23599

Milan Osterc, Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23617

Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in podpredsednik OKS, Peter Pen, Kliton Bozgo, Boštjan Kline

16.05.2015 23618

Klemen Kosi, smučar, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23619

Tilen Kozjak z bratcema Klemnom in Žanom, ekipa ŠC Galić, Sara Bosnić Galić, ŠC Marinko Galić

16.05.2015 23620

Kliton Bozgo, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23621

Amir Karić, nogometni trener, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23622

Humanitarni nogometni turnir - Pomagamo kot znamo – nogomet igramo – ŠC Galić

16.05.2015 23623

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Zlatko Zahović, ŠD NK Maribor, Sara Bosnić Galić, ŠC Marinko Galić, Goran Obrez, TV komentator

16.05.2015 23624

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Amir Karić, nogometni trener, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23625

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Peter Pen, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23626

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23628

Spasoje Bulajić, Mladen Rudonja, poslovnež in nekdanji nogometaš

16.05.2015 23629

Klemen Kosi, Marin Galić, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23631

Zlatko Zahović, ŠD NK Maribor, Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić

16.05.2015 23632

Amir Karić, nogometni trener, Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23565

Zlatko Zahović, ŠD NK Maribor

16.05.2015 23570

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23572

Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Mladen Rudonja, poslovnež in nekdanji nogometaš, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23573

Sara Bosnić Galić, ŠC Marinko Galić, Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor

16.05.2015 23574

Peter Pen, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23575

Tilen Kozjak z bratcema Klemnom in Žanom, ekipa ŠC Galić, Sara Bosnić Galić, Marinko Galić, ŠC Marinko Galić

16.05.2015 23577

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Sara Bosnić Galić, ŠC Marinko Galić

16.05.2015 23578

Aleš Čeh, pomočnik selektorja slovenske nogometne reprezentance, Milan Osterc, Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Spasoje Bulajić

16.05.2015 23579

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23581

Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Marin Galić, Spasoje Bulajić, Aleš Čeh, pomočnik selektorja slovenske nogometne reprezentance, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23627

Marin Galić, Kliton Bozgo, Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in podpredsednik OKS, Spasoje Bulajić, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23630

Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in podpredsednik OKS, Kliton Bozgo, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23633

Zlatko Zahović, ŠD NK Maribor, Sara Bosnić Galić, ŠC Marinko Galić

16.05.2015 23634

Marin Galić, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23635

Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Milan Osterc, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23636

Milan Osterc, Klemen Kosi, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23638

Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor

16.05.2015 23582

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23583

Peter Pen, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23584

Marin Galić, Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23585

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23587

Klemen Kosi, smučar, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23588

Mladen Rudonja, poslovnež in nekdanji nogometaš, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23589

Marin Galić, Mladen Rudonja, poslovnež in nekdanji nogometaš, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23590

Spasoje Bulajić, Klemen Kosi, Mladen Rudonja, poslovnež in nekdanji nogometaš, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23591

Goran Obrez, TV komentator, Kliton Bozgo, Klemen Kosi, Boštjan Kline, Peter Pen

16.05.2015 23592

Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23593

Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23594

Zlatko Zahović, ŠD NK Maribor, Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in podpredsednik OKS, Mladen Rudonja, poslovnež in nekdanji nogometaš

16.05.2015 23596

Tilen Kozjak in FC Kletna temperatura, ŠC Galić

16.05.2015 23597

Spasoje Bulajić, Klemen Kosi, Mladen Rudonja, poslovnež in nekdanji nogometaš, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23598

Marinko Galić, ŠČ Marinko Galić, Amir Karić, nogometni trener, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23600

Klemen Kosi, Mladen Rudonja, poslovnež in nekdanji nogometaš, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23601

Dragan Bosnić, nekdanji poslanec, športni delavec

16.05.2015 23602

Zlatko Zahović, ŠD NK Maribor, ekipa ŠC Galić

16.05.2015 23603

Kliton Bozgo, ekipa ŠC Galić

16.05.2015 23604

Aleš Čeh, pomočnik selektorja slovenske nogometne reprezentance, Amir Karić, nogometni trener

16.05.2015 23605

Kliton Bozgo, Tomaž Barada, lastnik ŠC Barada in podpredsednik OKS, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23606

Klemen Kosi, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23607

Tilen Kozjak, Humanitarni nogometni turnir - Pomagamo kot znamo – nogomet igramo – ŠC Galić, Zlata generacija NZS ter znani športniki

16.05.2015 23608

Kliton Bozgo, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23609

Spasoje Bulajić, Miran Pavlin, nogometni funkcionar NK Maribor, Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23610

Zlata generacija NZS proti ŠC Galić

16.05.2015 23611

Aleš Čeh, pomočnik selektorja slovenske nogometne reprezentance, ekipa ŠC Galić

16.05.2015 23612