Izredna novinarska konferenca ob izstopu štirih mestnih svetnikov Liste župana Andreja Fištravca

19.06.2015

V prostorih Mestne občine Maribor so se odzvali na izstop štirih svetnikov iz Liste župana Andreja Fištravca.

Bojan Babič, direktor Mestne uprave MOM

19.06.2015 24556

Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi

19.06.2015 24558

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

19.06.2015 24563

Tina Vaupotič, asistentka župana MOM

19.06.2015 24568

Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

19.06.2015 24569

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi

19.06.2015 24565

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24570

Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi

19.06.2015 24578

Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

19.06.2015 24584

Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi

19.06.2015 24589

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24551

Bojan Babič, direktor Mestne uprave MOM, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24553

Bojan Babič, direktor Mestne uprave MOM, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24555

Bojan Babič, direktor Mestne uprave MOM, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24557

Bojan Babič, direktor Mestne uprave MOM, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24559

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24560

Bojan Babič, direktor Mestne uprave MOM, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24561

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24562

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24564

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24567

Bojan Babič, direktor Mestne uprave MOM, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24571

Bojan Babič, direktor Mestne uprave MOM, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24572

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24573

Bojan Babič, direktor Mestne uprave MOM, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24574

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24575

Tina Vaupotič, asistentka župana MOM, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Zdravko Luketič, podžupan MOM, mestni svetnik NSi, Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF

19.06.2015 24576

Saša Pelko, direktor podjetja Mediasplet, vodja kluba svetnikov Liste župana AF, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Tina Vaupotič, asistentka župana MOM

19.06.2015 24577