Sprejem ob pričetku Folkarta in Festivala Lent - Kazinska dvorana SNG Maribor

30.06.2015

V Kazinski dvorani SNG Maribor je ob pričetku Folkarta in Festivala Lent 2015 potekal sprejem.

Aleš Mlinarič, direktor Farmadent Maribor, Jelka Kolmanič, podpredsednica MO Desus Maribor, članica sveta zavoda Javni zavod Mariborske lekarne, Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor, mestni svetnik NSi

30.06.2015 24945

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Jelka Kolmanič, podpredsednica MO Desus Maribor, članica sveta zavoda Mariborskih lekarn Maribor, Bogdan Čepič, član sveta zavoda Mariborskih lekarn Maribor, Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor, mestni svetnik NSi

30.06.2015 24953

Bogdan Čepič, član sveta zavoda Mariborskih lekarn Maribor, Jelka Kolmanič, podpredsednica MO Desus Maribor, članica sveta zavoda Mariborskih lekarn Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

30.06.2015 24954

Bogdan Čepič, član sveta zavoda Mariborskih lekarn Maribor, Jelka Kolmanič, podpredsednica MO Desus Maribor, članica sveta zavoda Mariborskih lekarn Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

30.06.2015 24970

Gregor Jager, prokurist v Farmadentovih hčerinskih podjetjih Hygia in Gopharm, Vladimir Rukavina - Gogo, direktor Narodnega doma in Festivala Lent

30.06.2015 24948

Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda in njegova soproga Marija, Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor, mestni svetnik NSi

30.06.2015 24964

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor, mestni svetnik NSi

30.06.2015 24950

Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda in njegova soproga Marija, Romana Fišer, direktorica Marifarm

30.06.2015 24951

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Bogdan Čepič, član sveta zavoda Mariborskih lekarn Maribor

30.06.2015 24952

Gregor Jager, prokurist v Farmadentovih hčerinskih podjetjih Hygia in Gopharm in njegova soproga Sara Prislan Jager

30.06.2015 24957

Bogdan Čepič, član sveta zavoda Mariborskih lekarn Maribor

30.06.2015 24958

dr. Igor Tičar, rektor UM s soprogo

30.06.2015 24959

Albin Turk, direktor Lekarn Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

30.06.2015 24960