50. Festival Borštnikovo srečanje – otvoritev - SNG Maribor

15.10.2015

V SNG Maribor se je začel 50. Festival Borštnikovo srečanje s svečanim podpisom pogodbe med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Maribor.

Ines Bukovič, notarka, Jerneja Jager, direktorica podjetja Modiana

15.10.2015 26978

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Irena Polak Fištravec, Pixie, Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

15.10.2015 26979

Mateja Naberšnik, Makeup Artist, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF)

15.10.2015 26976

Alojz Križman, nekdanji župan Mestne občine Maribor, častni občan Maribora, Renata Križman, soproga

15.10.2015 26992

Alja Predan, umetniška direktorica BS, prejemnica Glazerjeve listine 2013

15.10.2015 26996

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor

15.10.2015 26998

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Alja Predan, umetniška direktorica BS, prejemnica Glazerjeve listine 2013

15.10.2015 26986

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Alja Predan, umetniška direktorica BS, prejemnica Glazerjeve listine 2013

15.10.2015 26987

Tim Urbanja, Tim Urbanya, Val 202

15.10.2015 26988

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo

15.10.2015 26974

Mateja Naberšnik, Makeup Artist

15.10.2015 26975

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo

15.10.2015 26981

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo

15.10.2015 26990

Emil Šarkanj, Galerija Hest, Bojana Šarkanj, Galerija Hest

15.10.2015 27005

Simona Kopinšek, novinarka RTV Slovenija

15.10.2015 27027

Vladimir Rukavina - Gogo, direktor Narodnega doma in Festivala Lent, Vita Rukavina

15.10.2015 27029

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor, mestni svetnik NSi

15.10.2015 27030

Peter Ternovšek, prejemnik Borštnikovega prstana 2006 s soprogo

15.10.2015 27032

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo

15.10.2015 26984

Alja Predan, umetniška direktorica BS, prejemnica Glazerjeve listine 2013

15.10.2015 26985

dr. Igor Tičar, rektor UM, Vanja Remic, Remax

15.10.2015 26989

Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor, Miha Kacafura, fotograf

15.10.2015 26991

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

15.10.2015 26999

Daša Šprinčnik, odnosi z javnostmi Festival Borštnikovo srečanje

15.10.2015 27002

Alojz Križman, nekdanji župan Mestne občine Maribor, častni občan Maribora, Vlado Novak, prvak drame SNG, prejemnik Borštnikovega prstana 2014

15.10.2015 26983

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Danilo Rošker, direktor SNG Maribor

15.10.2015 26997

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor

15.10.2015 27007

Vlado Novak, prvak drame SNG, prejemnik Borštnikovega prstana 2014, Ivanka Mežan, prejemnica Borštnikovega prstana 1995

15.10.2015 27008

David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Maribor, Jerneja Jager, direktorica podjetja Modiana

15.10.2015 27010

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo

15.10.2015 27011

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Alja Predan, umetniška direktorica BS, prejemnica Glazerjeve listine 2013

15.10.2015 27015

Alja Predan, umetniška direktorica BS, prejemnica Glazerjeve listine 2013

15.10.2015 27016

Helena Cvikl, direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem

15.10.2015 27017

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

15.10.2015 27018

Miha Horvat, fundacija Sonda

15.10.2015 27019

Jurij Souček, prejemnik Borštnikovega prstana 1994, prejemnik Viktorja za življensko delo 2005, Milena Morača, operna pevka

15.10.2015 27020

Tina Kavtičnik, Alma Mater Europaea, Barbara Toplak, glavni tajnik na fakulteti Alma Mater Europaea

15.10.2015 27022

Alja Predan, umetniška direktorica BS, prejemnica Glazerjeve listine 2013

15.10.2015 27023

Mojca Perc, Andrej Kac, odvetnik

15.10.2015 27024

Petra Skok, novinarka RTV Slovenija

15.10.2015 27026

Zdravko Duša, pisatelj in filozof ter Ekspertni svetovalec za program Maribor 2012 - EPK, Petra Vidali, urednica kulture pri časniku Večer

15.10.2015 27033

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Irena Polak Fištravec, Pixie, Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

15.10.2015 27034

Petra Greiner, direktorica Zavoda 13, Neprofitne organizacije, ki ozavešča o drugačnosti in nudi pomoč staršem posebnih otrok, Sašo Greiner

15.10.2015 27028

Alojz Križman, nekdanji župan Mestne občine Maribor, častni občan Maribora, Vlado Novak, prvak drame SNG, prejemnik Borštnikovega prstana 2014

15.10.2015 27035

Irena Polak Fištravec, Pixie, Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF)

15.10.2015 26993

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo, Alja Predan, umetniška direktorica BS, prejemnica Glazerjeve listine 2013

15.10.2015 26995

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo, Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor, mestni svetnik NSi

15.10.2015 27000

Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

15.10.2015 27001

Milena Morača, operna pevka, Jurij Souček, prejemnik Borštnikovega prstana 1994, prejemnik Viktorja za življensko delo 2005, Peter Ternovšek, prejemnik Borštnikovega prstana 2006 s soprogo

15.10.2015 27003

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Alja Predan, umetniška direktorica BS, prejemnica Glazerjeve listine 2013, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo

15.10.2015 27004

Vlado Novak, prvak drame SNG, prejemnik Borštnikovega prstana 2014, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Irena Polak Fištravec, Pixie, Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

15.10.2015 27006

Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor, mestni svetnik NSi

15.10.2015 27009

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Irena Polak Fištravec, Pixie, Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo

15.10.2015 27012

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Irena Polak Fištravec, Pixie, Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo

15.10.2015 27013

Irena Polak Fištravec, Pixie, Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF)

15.10.2015 27014

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Irena Polak Fištravec, Pixie, Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, Jelka Černivec, podžupanja MOM (Lista župana AF), Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo

15.10.2015 27031

15.10.2015 19:31:19 27025

15.10.2015 19:56:20 27021

15.10.2015 20:22:16 26994