Čarobni december 2015 - Srpsko kulturno društvo Maribor - Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015

Na Čarobnem decembru 2015 na Trgu Leona Štuklja v Mariboru se je predstavilo Srpsko kulturno društvo Maribor, ki šteje uradno 400 članov. Sicer je predstavnikov srbske narodnosti v Mariboru okoli 10.000, pravi predsednik društva Nedeljko Popović.

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29810

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29813

Ana Dobrijević, Ivana Krčmar, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29815

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29816

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29817

Nedeljko Popović, predsednik Srpskega kulturnega društva Maribor, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29806

Nedeljko Popović, predsednik Srpskega kulturnega društva Maribor, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29807

Ivana Lukić, Savo Kosojević, paroh Srbske pravoslavne cerkve v Mariboru, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29808

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29818

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29822

Jasmina Krapše, podpredsednica SKD Maribor, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29804

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29845

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29824

Polona Petrena, Jasna Stanković, Danijela Popović, Marijana Lakić, Tatjana Lakić, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29809

Dajana Crnobrnja, Saška Crnobrnja, Sanja Radovanović, Diana Malešić, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29811

Nedeljko Popović, predsednik Srpskega kulturnega društva Maribor, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29812

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29828

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29829

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29830

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29799

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29803

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29819

Ana Dobrijević, Ivana Krčmar, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29820

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29821

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29846

Igor Fekonja - Feki, ozvočevalec, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29847

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29825

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29826

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29827

Nedeljko Popović, predsednik Srpskega kulturnega društva Maribor, Nataša Ukaj, vodja dramsko-literarne sekcije SKD Maribor, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29814

Dajana Crnobrnja, Saška Crnobrnja, Sanja Radovanović, Diana Malešić, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29837

Jovana Jovičić, Sara Stojanović, Vanja Ljubomirović, Stoja Jovičić, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29844

Jasmina Krapše, podpredsednica SKD Maribor, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29823

Sandra Aleksić, Ljubiša Aleksić, Gala žar, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29831

Nedeljko Popović, predsednik Srpskega kulturnega društva Maribor, Ana Dobrijević, Ivana Krčmar, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29854

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29841

Maja Tašner, mestna svetnica Liste župana AF, Verica Popović, član IO in blagajničarka SKD Maribor, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29855

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29832

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29833

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29839

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29840

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29834

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29835

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29836

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29838

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29842

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29843

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29848

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29849

Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29850

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29851

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29853

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29856

Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29857

Damjan Novarlić, Bojan Stanković, Srpsko kulturno društvo Maribor, predstavitev - Čarobni december 2015 – Trg Leona Štuklja Maribor

09.12.2015 29860