Pokrajinski muzej MB - Gostujoča razstava - Rojstvo - Izkušnje Rominj - Kino Partizan

24.03.2016

Gostujočo razstavo Rojstvo: izkušnje Rominj, ki gostuje v Pokrajinskem muzeju Maribor v Kinu Partizan, so ustvarile ženske iz treh romskih skupnosti: Serdice, Maribora in Kerinovega Grma.

Mozaik predmetov, fotografij in navdihujočih življenjskih zgodb vabi, da vstopimo v intimnost dnevne sobe nosilk družinskega življenja. Večglasje, ki odzvanja v bogati dediščini šeg in praks s področja materinstva, razbija podobo o enoviti romski kulturi. Razstava je nastala v projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki sta ga financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo RS.

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35004

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35005

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35006

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35031

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35032

Muzejske sledi do urbanih obrti – Kino partizan – Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35033

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35034

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35007

Tina Palaić, soavtorica razstave, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35008

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35009

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35012

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35015

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35018

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35019

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35022

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35024

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35027

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35028

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35030

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35035

Muzejske sledi do urbanih obrti – Kino partizan – Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35036

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35037

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35039

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35040

Muzejske sledi do urbanih obrti – Kino partizan – Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35042

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35044

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35045

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35047

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35051

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35052

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35053

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35054

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35057

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35059

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35060

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35081

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35082

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35083

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35065

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35066

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35068

Muzejske sledi do urbanih obrti – Kino partizan – Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35069

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35070

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35071

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35073

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35074

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35075

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35076

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35078

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35080

Tina Palaić, soavtorica razstave, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35093

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35095

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35086

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35088

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35091

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35096

Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35100

Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35029

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35014

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Tina Palaić, soavtorica razstave, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35016

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Tina Palaić, soavtorica razstave, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35017

mag. Lučka Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo, Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35021

Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35023

Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35025

Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35026

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Lidija Gojčič, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35038

Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije, predsednica Sveta Pokrajinski muzej Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35041

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Tina Palaić, soavtorica razstave, mag. Lučka Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo, Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35043

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35046

mag. Lučka Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35048

Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35049

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35050

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35055

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije, predsednica Sveta Pokrajinski muzej Maribor, Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35056

Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35058

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Tina Palaić, soavtorica razstave, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35062

Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35063

Tina Palaić, soavtorica razstave, Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35072

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35077

Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Jasmina Ahmetaj, romska aktivistka, Tina Palaić, soavtorica razstave, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35079

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije, predsednica Muzejskega sveta PoMuM, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35084

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35085

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Gostujoča razstava – Rojstvo – Izkušnje Rominj – Kino Partizan - Pokrajinski muzej Maribor

24.03.2016 35090