Gugalnik idej 2016 - Čipka v depoju - Kino Partizan - Pokrajinski muzej MB

07.04.2016

Občasna razstava avtorjev Tanje Devetak, oblikovalke oblačil in tekstilij in Edvarda Čehovina, grafičnega oblikovalca je postavljena na ogled v Pokrajinskem muzeju Maribor oz točneje v Kinu Partizan. 7. april – 3. september 2016,  Kino Partizan Letos so se na Pokrajinskem muzeju Maribor odločili pridobiti nabor predlogov za izvedbo projekta GUGALNIK IDEJ z javnim natečajem. Ker je osrednja tema muzejskega pomladnega dogajanja čipka v vsej razvejanosti pojmov in pojavnosti, so tudi GUGALNIK IDEJ vsebinsko vezali nanjo. Strokovna komisija za izbor najboljše natečajne rešitve je za realizacijo izbrala delo JazTiMiVi avtorjev Tanje Devetak in Eduarda Čehovina.

Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil

07.04.2016 35404

Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor s hčerko

07.04.2016 35405

Sanja Mohorko, Maja Potrč, Pokrajinski muzej Maribor

07.04.2016 35409

Oskar Habjanič, Pokrajinski muzej Maribor

07.04.2016 35410

Maja Potrč, Sanja Mohorko, Pokrajinski muzej Maribor

07.04.2016 35367

Gugalnik idej 2016 – Čipka v depoju – Kino Partizan – Pokrajinski muzej MB

07.04.2016 35379

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Edvard Čehovin, grafični oblikovalec

07.04.2016 35385

Joanna Bertoncelj, Univerza v Maribor in njena hči Julia

07.04.2016 35387

Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil

07.04.2016 35388

Gugalnik idej 2016 – Čipka v depoju – Kino Partizan – Pokrajinski muzej MB

07.04.2016 35391

Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor, Aleš Arih, nekdanji direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož

07.04.2016 35374

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35378

Gugalnik idej 2016 – Čipka v depoju – Kino Partizan – Pokrajinski muzej MB

07.04.2016 35381

Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM.

07.04.2016 35383

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35396

dr. Valentina Bevc Varl, Pokrajinski muzej Maribor

07.04.2016 35397

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35399

Gugalnik idej 2016 – Čipka v depoju – Kino Partizan – Pokrajinski muzej MB

07.04.2016 35400

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Edvard Čehovin, grafični oblikovalec

07.04.2016 35402

Silva Kreševič Vraz, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, FS Maribor, Maja Hren Brvar, Pokrajinski muzej Maribor

07.04.2016 35403

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35411

Joanna Bertoncelj, Univerza v Mariboru, Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35412

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35414

Gugalnik idej 2016 – Čipka v depoju – Kino Partizan – Pokrajinski muzej MB

07.04.2016 35428

Gugalnik idej 2016 – Čipka v depoju – Kino Partizan – Pokrajinski muzej MB

07.04.2016 35450

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35419

Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil

07.04.2016 35420

Peter Tomaž Dobrila, ex ministrstvo za kulturo RS, svobodnjak

07.04.2016 35423

Gugalnik idej 2016 – Čipka v depoju – Kino Partizan – Pokrajinski muzej MB

07.04.2016 35427

Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor

07.04.2016 35430

Silva Kreševič Vraz, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, FS Maribor, Maja Hren Brvar, Pokrajinski muzej Maribor

07.04.2016 35431

Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM.

07.04.2016 35432

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35434

Gugalnik idej 2016 – Čipka v depoju – Kino Partizan – Pokrajinski muzej MB

07.04.2016 35436

Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil

07.04.2016 35438

Gugalnik idej 2016 – Čipka v depoju – Kino Partizan – Pokrajinski muzej MB

07.04.2016 35446

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35456

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35462

Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil, Andreja Sinkovič, predstojnica oddelka za intenzivno interno medicino UKC Maribor, Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM.

07.04.2016 35373

Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil

07.04.2016 35380

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil, Andreja Sinkovič, predstojnica oddelka za intenzivno interno medicino UKC Maribor, Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM.

07.04.2016 35392

Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM., Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil, Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Andreja Sinkovič, predstojnica oddelka za intenzivno interno medicino UKC Maribor

07.04.2016 35393

Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM., Peter Tomaž Dobrila, ex ministrstvo za kulturo RS, svobodnjak, Andreja Sinkovič, predstojnica oddelka za intenzivno interno medicino UKC Maribor

07.04.2016 35394

Tanja Devetak, oblikovalka oblačil, Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine

07.04.2016 35408

Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM., Andreja Sinkovič, predstojnica oddelka za intenzivno interno medicino UKC Maribor

07.04.2016 35413

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM.

07.04.2016 35416

Silva Kreševič Vraz, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, FS Maribor, Tadej Pungartnik, Pokrajinski muzej Maribor, Maja Hren Brvar, Pokrajinski muzej Maribor

07.04.2016 35418

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil, Andreja Sinkovič, predstojnica oddelka za intenzivno interno medicino UKC Maribor, Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM.

07.04.2016 35421

Drago Oman, namestnik direktorice Pokrajinskega muzeja Maribor, Oskar Habjanič, Pokrajinski muzej Maribor, Irena Porekar Kacafura, Pokrajinski muzej Maribor, Vesna Koprivnik, Pokrajinski muzej Maribor

07.04.2016 35424

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Edvard Čehovin, grafični oblikovalec, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil, Andreja Sinkovič, predstojnica oddelka za intenzivno interno medicino UKC Maribor, Vojko Pogačar, akademski slikar, oblikovalec industrijskih izdelkov in izredni profesor na FS ter fakulteti za gradbeništvo UM.

07.04.2016 35444

Mirjana Koren, direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, prejemnica Glazerjeve listine, Tanja Devetak, oblikovalka oblačil, Edvard Čehovin, grafični oblikovalec

07.04.2016 35451

07.04.2016 18:05:51 35426

07.04.2016 18:06:06 35401

07.04.2016 18:06:34 35406

07.04.2016 18:08:11 35390

07.04.2016 18:08:34 35422

07.04.2016 18:08:46 35437

07.04.2016 18:19:10 35439

07.04.2016 18:19:41 35395

07.04.2016 18:24:59 35445

07.04.2016 18:26:47 35377

07.04.2016 18:40:53 35440

07.04.2016 18:41:10 35443

07.04.2016 18:41:21 35433

07.04.2016 18:44:35 35449

07.04.2016 18:44:41 35386

07.04.2016 18:56:53 35448

07.04.2016 18:57:35 35415

07.04.2016 18:58:01 35442

07.04.2016 19:06:59 35435

07.04.2016 19:16:13 35417

07.04.2016 19:16:42 35425

07.04.2016 19:16:58 35429

07.04.2016 19:17:36 35389

07.04.2016 19:18:36 35407

07.04.2016 19:27:30 35398

07.04.2016 19:29:46 35441

07.04.2016 19:29:56 35382