Maribor ima priložnost - predlog projektov MO Maribor za črpanje EU sredstev

28.09.2016

Mestna občina Maribor je predstavila projekte za črpanje evropskih sredstev iz mehanizma CTN v razstavišče Urban.
Mestni občini Maribor naj bi pripadalo 12,78%, kar je 17,801.441 milijonov EUR. Podlaga za izbor projektov je Trajnostna urbana strategija, ki je definirala trajnostne razvojne potrebe mesta.
Govorci na novinarski konferenci so bili:
- Miha Glavič, namestnik direktorice JMSS Maribor,
- buy atarax online Simon Štrancar, v.d. direktorja MU MO Maribor,
- dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor,
-  Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS,
- Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor,
-  Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor.

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.09.2016 40669

Simon Štrancar, v.d. direktorja MU MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.09.2016 40671

Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor

28.09.2016 40673

Simon Štrancar, v.d. direktorja MU MO Maribor

28.09.2016 40674

Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS

28.09.2016 40675

Simon Štrancar, v.d. direktorja MU MO Maribor

28.09.2016 40678

Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS

28.09.2016 40680

Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor

28.09.2016 40681

Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS

28.09.2016 40682

Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor

28.09.2016 40689

Simon Štrancar, v.d. direktorja MU MO Maribor

28.09.2016 40693

Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor

28.09.2016 40699

Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS, Miha Glavič, namestnik direktorice JMSS Maribor, Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor, Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.09.2016 40672

Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS, Miha Glavič, namestnik direktorice JMSS Maribor, Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor, Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.09.2016 40676

Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS, Miha Glavič, namestnik direktorice JMSS Maribor, Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor, Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.09.2016 40679

Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor, Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.09.2016 40683

Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor, Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS

28.09.2016 40684

Miha Glavič, namestnik direktorice JMSS Maribor, Simon Štrancar, v.d. direktorja MU MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS, Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor, Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor

28.09.2016 40685

Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS, Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor, Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor

28.09.2016 40686

Miha Glavič, namestnik direktorice JMSS Maribor, Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor, Uroš Kosi, vodja Sektorja za komunalo in promet v Uradu za komunalo

28.09.2016 40688

Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS, Miha Glavič, namestnik direktorice JMSS Maribor, Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor, Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.09.2016 40690

Igor Kos, član strokovne komisije ZMOS, Miha Glavič, namestnik direktorice JMSS Maribor, Aleš Klinc, Urad za komunalo, promet in prostor, MO Maribor, Teobald Pajnik, Služba za razvojne projekte in investicije – Projektna pisarna, MO Maribor, dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.09.2016 40692

28.09.2016 10:06:18 40670

28.09.2016 10:07:11 40697

28.09.2016 10:07:36 40677

28.09.2016 10:10:29 40687