8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi

04.09.2019

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:26:08 127842

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:26:27 127835

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:26:27 127910

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:28:03 127878

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:28:28 127860

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:28:28 127908

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:28:47 127883

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:28:47 127909

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:33:57 127863

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:34:01 127876

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:34:01 127906

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:36:17 127857

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:36:22 127892

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:36:22 127907

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:36:23 127879

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:41:13 127850

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:41:13 127911

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:42:19 127819

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:42:41 127856

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:42:48 127826

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:42:59 127845

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:54:06 127881

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:55:03 127837

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:56:10 127896

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:56:38 127872

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 09:59:04 127867

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:05:20 127827

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:05:23 127834

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:05:39 127903

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:05:44 127870

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:05:59 127905

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:06:38 127840

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:07:05 127851

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:07:07 127874

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:07:09 127897

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:08:50 127854

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:08:50 127882

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:09:33 127846

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:09:33 127848

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:09:33 127849

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:09:36 127823

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:09:55 127853

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:09:55 127873

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:09:56 127824

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:10:00 127844

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:10:11 127875

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:12:32 127861

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:12:42 127838

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:12:44 127900

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:13:27 127817

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:13:51 127821

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:13:51 127902

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:13:54 127828

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:14:16 127831

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:14:21 127830

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:14:44 127864

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:14:46 127889

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:15:51 127816

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:15:52 127880

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:15:55 127833

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:16:53 127855

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:16:53 127891

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:16:54 127832

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:17:53 127868

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:20:44 127836

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:21:07 127899

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:21:27 127904

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:21:29 127825

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:23:13 127847

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:23:14 127886

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:24:02 127815

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:24:02 127893

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:24:37 127887

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:24:37 127901

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:24:38 127822

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:25:33 127894

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:25:39 127895

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:25:46 127852

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:25:59 127869

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:27:40 127820

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:28:05 127839

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:28:40 127865

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:28:41 127885

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:28:52 127871

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:28:53 127898

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:28:54 127877

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:29:35 127843

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:29:37 127859

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:33:28 127829

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:34:23 127884

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:34:40 127818

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:35:59 127866

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:38:21 127888

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:41:42 127862

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:41:43 127841

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:41:43 127890

8. Krvodajalska akcija NK Maribor - Vijolčna kri za vse ljudi, Ljudski vrt Maribor

04.09.2019 10:41:44 127858