Maribor: Žalne slovesnosti ob dnevu mrtvih - 1. novembru

28.10.2016

POLOŽITEV VENCA K SPOMENIKU K SPOMENIKU PADLIM ŠPORTNIKOM BRANIKA (Mladinska ulica)

Kulturni program: Pevski zbor OŠ Prežihovega Voranca; govornik: prof. dr Valter Doleček; recital: Marjan generic Bentyl Bačko, univ. dipl. igralec

POLOŽITEV VENCA K SPOMENIKU GENERALA FRANCA ROZMANA-STANETA V VOJAŠNICI GENERALA MAISTRA (Ramovševa ulica)

KOMEMORACIJA NA LEDINI

kulturni program:  vokalna skupina Kresnice

POLOŽITEV VENCA PRED SPOMINSKIM OBELEŽJEM NA LOKI NAD STRELIŠKO CESTO V MESTNI ČETRT RADVANJE – POT NA OKOPE

Govornik: Tone Korošec

KOMEMORACIJA OB SPOMINSKEM OBELEŽJU ŽRTVAM AGRESIJE JA NA SLOVENIJO '91 (Ljubljanska ulica)

Govornik: Tone Korošec

POLOŽITEV VENCA SLAVI KLAVORI (Park mladih)

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43510

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43511

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43513

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43514

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43515

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43519

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43520

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43522

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43524

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43525

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43526

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43527

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43530

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43531

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43532

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43537

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43539

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43540

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43541

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43543

28.10.2016 43544

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43551

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43552

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor,

28.10.2016 43553

Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)

28.10.2016 43557

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor, Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)

28.10.2016 43558

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43594

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43596

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43607

Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)

28.10.2016 43559

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43560

Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43563

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor, Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)

28.10.2016 43564

Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)

28.10.2016 43566

Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43570

Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)

28.10.2016 43573

Saša Pelko, podžupan Mestne občine Maribor, Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)

28.10.2016 43576

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43579

Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43580

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor, Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)

28.10.2016 43581

Tone Korošec, predsednik, Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43585

dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor

28.10.2016 43589

28.10.2016 08:59:23 43512

28.10.2016 09:00:32 43518

28.10.2016 09:02:17 43516

28.10.2016 09:03:29 43506

28.10.2016 09:52:18 43555

28.10.2016 09:52:37 43554

28.10.2016 09:53:32 43533

28.10.2016 09:53:38 43536

28.10.2016 09:53:57 43547

28.10.2016 09:54:01 43534

28.10.2016 09:56:40 43521

28.10.2016 09:57:52 43528

28.10.2016 09:59:47 43529

28.10.2016 10:01:27 43549

28.10.2016 10:01:54 43538

28.10.2016 10:02:09 43517

28.10.2016 10:05:43 43548

28.10.2016 10:06:08 43523

28.10.2016 10:06:38 43542

28.10.2016 10:08:38 43550

28.10.2016 10:08:57 43535

28.10.2016 11:07:12 43545

28.10.2016 11:08:29 43556

28.10.2016 11:08:42 43546

28.10.2016 11:53:09 43572

28.10.2016 11:53:13 43575

28.10.2016 11:54:48 43578

28.10.2016 11:55:54 43567

28.10.2016 11:55:57 43569

28.10.2016 11:56:07 43561

28.10.2016 11:57:01 43584

28.10.2016 12:00:11 43568

28.10.2016 12:00:43 43571

28.10.2016 12:01:33 43562

28.10.2016 12:02:14 43565

28.10.2016 12:03:41 43591

28.10.2016 12:04:15 43574

28.10.2016 12:08:27 43587

28.10.2016 12:08:44 43588

28.10.2016 12:08:57 43600

28.10.2016 12:09:35 43577

28.10.2016 12:10:23 43586

28.10.2016 12:11:02 43583

28.10.2016 12:11:25 43582

28.10.2016 12:11:57 43593

28.10.2016 12:20:35 43597