Ponovitveni koncert Slovenskega okteta – Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika Maribor

28.11.2016

Stolna cerkev sv. Janeza Krstnika je gostila ponovitveni generic atarax koncert Slovenskega okteta, ki ga je tokrat videlo kar 200 ljudi več. Po naših informacijah, se pripravlja še tretji koncert, na 25. december v božični različici.

Slovenski oktet, Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44630

Slovenski oktet, Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44631

Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44632

Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44634

Praznična okrasitev, Pošta Slovenije - sedež - Sedež Pošte Slovenije

28.11.2016 44637

Slovenski oktet, Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44640

Praznična okrasitev, SNG Maribor

28.11.2016 44642

Praznična okrasitev, Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44643

Slovenski oktet, Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44648

Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44650

Petra Hercog, povezovalka programa, Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44633

Boris Šinkovič, mariborski kulturni in turistični delavec, Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44635

Petra Hercog, povezovalka programa, Stolna cerkev Maribor - Stolnica - Stolna cerkev Sv. Janeza Krstnika Maribor, Slomškov trg, Maribor

28.11.2016 44639