Muzej NO Maribor - Ranjeni in bolni

30.11.2017

Razstava: Ranjeni in bolni

acquire Bentyl

Kje: Muzej NO - Muzej narodne osvoboditve Maribor

od 07.11.2017 do 01.10.2018

Ranjeni in bolni partizani so bili med NOB deležni velike pozornosti. Skrb zanje se je v Sloveniji začela že takoj po oboroženi vstaji. Začetki partizanske sanitete segajo v avgust 1941, ko je bil na pobudo glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet v Ljubljani ustanovljen zdravniški matični odbor Osvobodilne fronte. Organiziral je zbiranje sanitetnega materiala in zdravil, prirejal skrivne strokovne tečaje za medicince in bolničarke, občasno pa je pošiljal zdravnike na teren, kjer so zdravili ranjene in bolne partizane ter aktiviste Osvobodilne fronte.

V prvih partizanskih četah in bataljonih do spomladi 1942 ni bilo organizirane partizanske sanitete. Za ranjene partizane so skrbeli bolničarji ali študentje medicine, občasno tudi zdravniki, zdravili pa so se v manjših bolniških skrivališčih oziroma sanitetnih postajah. Organizirano saniteto v partizanskih enotah je omogočil šele prihod skupine dvajsetih zdravnikov na osvobojeno ozemlje spomladi 1942.

Razvoj partizanskega zdravstva na območju 4. operativne cone je bil tesno povezan z razvojem osvobodilnega boja in z vojaško-političnimi razmerami v posameznih pokrajinah. Zaradi drugačnega in precej tršega nemškega okupacijskega sistema na slovenskem Štajerskem in Koroškem, na tem območju do leta 1944 ni bilo partizanskih bolnišnic in organiziranega partizanskega zdravstva, kakršno je bilo v Ljubljanski pokrajini. Kljub temu pa se je skrb za ranjene in bolne partizane začela že takoj po oboroženi vstaji.

Razstavo spremlja pedagoški program in bo na ogled do jeseni prihodnje leto. Avtorici razstave sta Irena Mavrič-Žižek in Simona Tripkovič.

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 69896

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 69899

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 69904

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 69905

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 69914

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 69921

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 69933

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 69943

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 69950

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:04:23 69911

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:04:31 69901

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:05:01 69885

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:06:14 69880

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:06:33 69935

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:11:29 69881

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:11:40 69889

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:15:39 69894

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:25:25 69913

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:25:38 69939

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:26:00 69930

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:26:10 69946

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:26:55 69878

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:27:20 69919

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:27:49 69884

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:27:51 69892

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:27:53 69938

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:28:11 69915

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:29:30 69923

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:29:45 69934

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:30:12 69912

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:30:17 69937

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:30:22 69954

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:30:38 69890

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:30:49 69868

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:30:56 69916

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:31:09 69897

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:31:20 69920

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:31:42 69944

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:32:01 69909

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:32:22 69917

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:33:05 69945

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:33:14 69918

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:33:38 69932

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:33:46 69893

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:33:59 69908

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:34:23 69928

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:34:47 69886

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:35:10 69926

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:36:04 69936

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:36:18 69925

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:36:36 69931

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:36:46 69870

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:37:35 69922

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:39:39 69947

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:40:06 69929

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:40:28 69940

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:41:03 69891

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:41:25 69907

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:42:54 69906

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:43:24 69924

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:58:28 69888

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:58:40 69910

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:59:06 69898

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:59:39 69903

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 18:59:48 69879

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 19:00:43 69895

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 19:00:43 69902

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 19:09:21 69927

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 19:09:50 69900

Razstava Ranjeni in bolni - Muzej NO Maribor

30.11.2017 19:09:59 69887