PORTRET: dr. Mateja Ratej, zgodovinarka, IKZ ZRC SAZU

11.06.2020

dr. Mateja Ratej je namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL) ter članica ožjega uredniškega odbora in področna urednica pri NSBL; je tudi urednica Biografskih študij (zbirka Življenja in dela), ki jih izdaja IKZ ZRC SAZU, in članica Znanstvenega sveta IKZ ZRC SAZU ter Založniškega sveta Založbe ZRC.

V okviru mikro- in kulturnozgodovinskih študij se raziskovalno posveča biografijam preteklih bolj ali manj anonimnih posameznikov, ki so v zgodovinskih obravnavah praviloma slikani kot nerazpoznavna gmota podrejenih, a vendar je šele skozi njihova življenja mogoče uzreti dovolj prepričljiv približek dobe. Kot je zapisal filozof Mladen Dolar v predgovoru k njeni knjigi Ruski diptih (2014), se v individualnem, družinskem, psihološkem, pravnem mikrokozmosu enigmatično zrcali makrokozmos socialnih, političnih, historičnih določilnic.

dr. Mateja Ratej, namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL)

10.06.2020 10:54:20 149164

dr. Mateja Ratej, namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL)

10.06.2020 10:55:28 149160

dr. Mateja Ratej, namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL)

10.06.2020 10:57:20 149161

dr. Mateja Ratej, namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL)

10.06.2020 10:57:51 149166

dr. Mateja Ratej, namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL)

10.06.2020 11:02:01 149168

dr. Mateja Ratej, namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL)

10.06.2020 11:02:08 149165

dr. Mateja Ratej, namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL)

10.06.2020 11:02:12 149158