Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018

Flomax without prescription
Danes je župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec slavnostno podpisal pogodbo o menjavi zemljišč z ministrico za obrambo Andrejo Katič in direktorjem Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmirjem Grmekom. S sklenitvijo menjalne pogodbe bo tako država postala lastnik, Ministrstvo za obrambo pa upravljavec zemljišč znotraj Vojašnice generala Maistra, ki jih dejansko uporablja. Mestna občina Maribor bo v zameno pridobila nepremičnine, ki jih med drugim potrebuje v skladu s sprejetimi prostorskimi akti za svoje investicije.
Z današnjim podpisom menjalne pogodbe se je lastništvo na območju Vojašnice generala Maistra uredilo v celoti, saj je Republika Slovenija dobila v last, Ministrstvo za obrambo pa v upravljanje 6
hektarjev zemljišč na območju vojašnice. MO Maribor je ob podpisu menjalne pogodbe pridobila cca. 10 hektarjev zemljišč, 9 hektarjev v solastnini, 3 stanovanja in poslovni prostor. Vrednost menjalne
pogodbe znaša cca. 3.136.000 evrov.
Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je po podpisu pogodbe dejal: »Veseli me, da smo po vseh letih to zgodbo zaključili. Naše sodelovanje z vojsko v Mariboru je odlično, mesto pa je ponosni gostitelj velikega dela Slovenske vojske v državi. Vesel sem obnovljene kadetnice, prav tako pa me veseli, da je v našem mestu sedež slovenskega vojaškega izobraževanja. Vse to je pripomoglo, da smo še lažje uskladili formule in uredili menjavo zemljišč in nepremičnin.
Današnji podpis menjalne pogodbe bo pripomogel k razvoju Slovenske vojske v tem delu države, saj bo vojska zdaj lahko investirala v zemljišča, v katera do zdaj, zaradi lastništva občine, ni mogla.«. Ministrica za obrambo Andreja Katič je ob slavnostnem podpisu menjalne pogodbe povedala, da je izjemno zadovoljna, saj je od danes, po sedemindvajsetih letih, Republika Slovenija lastnik in Ministrstvo za obrambo upravljavec vseh zemljišč na območju Vojašnice generala Maistra in dodala, da sta tako Ministrstvo za obrambo kot Slovenska vojska zelo ponosna na kadetnico v Mariboru. Prav tako se je zahvalila županu MO Maribor za sodelovanje in ugodno razrešitev zemljiškoknjižnih
vprašanj. (PR)

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74416

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74437

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74440

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74442

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74445

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74450

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74457

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74460

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74462

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74464

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74465

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74468

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74482

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 74483

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:49:06 74422

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:49:08 74469

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:49:25 74439

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:49:32 74444

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:49:39 74461

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:50:31 74432

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:50:47 74478

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:51:52 74485

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:52:08 74470

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:52:14 74477

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:52:49 74434

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:53:19 74472

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:53:24 74481

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:53:43 74449

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:54:01 74429

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:54:14 74436

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:54:18 74458

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:54:27 74467

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:54:34 74431

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:54:40 74428

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:54:55 74443

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:55:03 74424

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:55:14 74447

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:55:18 74474

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:55:24 74441

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:57:43 74412

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:58:08 74466

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 10:59:56 74426

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:01:37 74423

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:01:56 74459

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:02:11 74420

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:14:36 74433

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:14:37 74417

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:14:56 74453

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:15:30 74479

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:15:38 74421

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:15:49 74486

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:15:53 74425

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:16:00 74473

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:16:19 74435

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:16:52 74476

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:17:13 74480

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:17:25 74448

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:17:45 74452

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:18:45 74484

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:18:51 74430

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:18:51 74454

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:18:54 74427

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:18:56 74475

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:18:57 74487

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:19:02 74455

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:19:11 74456

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:19:13 74471

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:19:21 74491

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:19:31 74446

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:20:46 74419

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:20:57 74438

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:21:04 74451

Slavnostni podpis Menjalne pogodbe v javno korist - Kadetnica Maribor

13.02.2018 11:21:04 74463