Predstavitev projekta obnove zahodne tribune v Ljudskem vrtu Maribor

29.08.2018

Projekt celovite prenove Ljudskega vrta – torej ureditev pod tribunama sever in jug – in zahodne tribune se pospešeno izvaja. Skozi celoten proces priprave projektne in druge dokumentacije zgledno in tvorno MO Maribor sodeluje z NK Maribor, zato so skupaj z odgovornimi arhitekti predstavili vizualno zasnovo projekta obnove zahodne tribune, kakor tudi faze projekta skupaj s časovnico za dokončanje projekta.

 

Na predstavitvi projekta so sodelovali:
- Janez Martinčič, predstavnik podjetja Ofis arhitekti d.o.o.,
- Stipe Jerič, predstavnik za odnose z javnostmi NK Maribor,
- Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor.
Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja (zahodna tribuna) je že bila vložena na Upravno enoto v Mariboru. Tam bi jo naj pregledali do konca tekočega tedna, potrebno je še soglasje Ministrstva za finance za najem kredita. V kolikor bi bile vse listine urejene in potrjene se lahko z obnovitvenimi deli (severna in južna tribuna) prične proti koncu letošnjega leta. Najverjetneje v jeseni. Prenova zahodne tribune se bo začela po prenovah severne in južne, zaključena pa bi naj bila septembra 2019. Z obnovo Ljudski vrt pridobiva kakovosten in moderen medijski center. V zahodnem delu se pripravlja VIP prostor, loža ter prostori za invalide in poseben del za fotografe, novinarje ter komentatorje, ki bodo v severnem podtribunju pridobili tudi svoj medijski prostor. Zahodna tribuna bo dobila še lokal, prostor za catering in kuhinjo. Zahodna tribuna bo po novem sprejela 2540 navijačev, 550 VIP gostov, 90 sedežev namenjenih novinarjem in komentatorjem.

Stadion Ljudski vrt Maribor

29.08.2018 86389

Topoli, pomožno igrišče, Ljudski vrt Maribor

29.08.2018 86393

Stadion Ljudski vrt Maribor

29.08.2018 86403

Stadion Ljudski vrt Maribor

29.08.2018 86406

Stadion Ljudski vrt Maribor

29.08.2018 86415

Stadion Ljudski vrt Maribor

29.08.2018 86416

Stadion Ljudski vrt Maribor

29.08.2018 86423

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor

29.08.2018 86426

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86381

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86383

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86384

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86387

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86388

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86390

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti

29.08.2018 86391

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86395

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86396

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86397

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86399

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86401

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86402

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86404

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86405

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86407

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86408

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86409

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86413

Boštjan Štuhec, kabinet župana MO Maribor, Stipe Jerić, tiskovni predstavnik NK Maribor, Janez Martinčič, Ofis arhitekti, Aljoša Kirič, predsatavnik za stike z javnostjo na Mestni občini Maribor

29.08.2018 86417

29.08.2018 12:19:22 86412

29.08.2018 12:19:27 86392

29.08.2018 12:19:41 86400

29.08.2018 12:19:43 86379

29.08.2018 12:19:44 86398

29.08.2018 12:19:50 86394

29.08.2018 12:19:52 86421