Inavguracija novega rektorja Univerze v Mariboru dr. Zdravka Kačiča

18.09.2018

Na Univerzi v Mariboru so danes z inavguracijo rektorja Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravka Kačiča in slavnostno predajo insignij obeležili Dan univerze. »Univerza je okolje, ki je zavezano ustvarjalnemu delu, od katerega širša družba pričakuje ustvarjanje novega znanja in novih spoznanj. To pa zahteva ustvarjanje pogojev dela, v katerih imajo zaposleni zagotovljen ustvarjalen akademski mir. Naše delo na univerzi moramo razumeti kot poslanstvo, kot način življenja, ne kot poklic. Premalo nas je, da bi si lahko privoščili povprečje. Premalo nas je, da bi bili videni v povprečju. Zato moramo biti realni in si želeti nemogoče,« je ob tem poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič.

Na današnji dan leta 1975 so v Mariboru slovesno razglasili ustanovitev druge slovenske univerze. Po dobrega pol stoletja je z velikimi napori ob vztrajnem delu številnih, delujočih znotraj po vojni oblikovanega akademskega kroga, ob prvi – Univerzi v Ljubljani – začela svojo pot druga slovenska univerza. To je bila pomembna pridobitev Slovenije, Maribor pa je dobil ustanovo, ki mu je dala razvojni impulz in ga postavila na zemljevid univerzitetnih mest. Po tistem, ko je leta 1975 rektorsko čast prevzel dotedanji predstojnik združenja visokih in višjih šol, profesor Vladimir Bračič, je rektorske insignije prevzel prof. dr. Zdravko Kačič, ki prihaja s Fakultete za elektrotehnikoračunalništvo in informatiko, in tako postal deveti rektor Univerze v Mariboru. Tradicija pedagoškega izobraževanja sega sicer v leto 1863, ko je bilo zasnovano dvoletno učiteljišče, in v leto 1888, ko je le-to preraslo v štiriletno. Nastanek Univerze v Mariboru leta 1975 je pomemben mejnik tudi pri decentralizaciji slovenskega visokega šolstva, saj je študij postal dostopnejši večjemu številu študentov. V vseh teh letih je Univerza v Mariboru prerasla v ugledno ustanovo, katere primarna naloga in vodilo sta širjenje in plemenitenje znanja. V zadnjem obdobju se uvršča med 3 odstotke najboljših univerz na svetu.

Slavnostni govornik na današnji slovesnosti je bil svetovalec predsednika RS akad. dr. Boštjan Žekš, ki je poudaril: »Seveda je pomembno, kdo in kako vodi univerzo, zato je inavguracija novega rektorja vedno pomemben dogodek. Pri ustaljenih univerzah, kakršna je vaša, so glavni cilji že dogovorjeni in znani: kvalitetno raziskovalno delo, dobra pedagoška dejavnost, skrb za študente, dobre povezave z drugimi slovenskimi univerzami, aktivno mednarodno sodelovanje, dobre komunikacije z oblastmi itd. Važno pa je, kako se teži k tem ciljem. Tako da se sliši vsak glas na univerzi ter da se na koncu sprejme večinska odločitev, ki se je potem vsi zavedajo in držijo. Prav pri tem želim novemu rektorju mnogo uspeha

Inavguracije so se udeležili tudi predsednik Državnega zbora RS mag. Dejan Židan, predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akad. dr. Tadej Bajd, župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec, 10 rektorjev in prorektorjev partnerskih univerz ter številni drugi gostje.

Prof. dr. Zdravko Kačič se je rodil leta 1961 v Mariboru. Na Univerzi v Mariboru je zaposlen od leta 1990, kot asistent na takratni Tehniški fakulteti, od leta 2003 pa kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI UM). Od leta 2010 je predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, v obdobju med letoma 2011 in 2015 je bil prorektor Univerze v Mariboru za finančne zadeve. V preteklem študijskem letu je bil nosilec sedmih predmetov dodiplomskega in podiplomskega študija na študijskih programih Elektrotehnika in Telekomunikacije ter dveh predmetov na doktorskem študijskem programu Elektrotehnika. Njegova znanstvena bibliografija obsega več kot 650 bibliografskih enot, od tega 95 člankov, objavljenih v znanstvenih revijah, 190 člankov v zbornikih znanstvenih konferenc, 10 poglavij v monografskih publikacijah ter 44 končnih poročil o rezultatih raziskav. Je vodja raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah, bil je tudi vodja več raziskovalnih projektov v okviru EU in projektov, izvedenih v sodelovanju z industrijo. Bil je gostujoči raziskovalec na Tehniški univerzi v Berlinu in gostujoči profesor na Tehniški univerzi v Münchnu, ZR Nemčija, ter na Univerzi Umea, Švedska, prav tako je imel več vabljenih predavanj na različnih evropskih univerzah.

Rektor je dobil ob tej priložnosti povsem novo akademsko togo, ki so jo prvič zasnovali na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, na Oddelku za tekstilstvo pod vodstvom prof. dr. Jelke Geršak. Oblikovalka je bila doc. dr. Sonja Šterman, medtem ko je prototip oblačila izdelal VB oblačilni inženiring iz Tešanovcev.

18.09.2018 92723

18.09.2018 92724

18.09.2018 92725

18.09.2018 92726

18.09.2018 92727

18.09.2018 92728

18.09.2018 92729

18.09.2018 92730

18.09.2018 92731

18.09.2018 92732

18.09.2018 92733

18.09.2018 92734

18.09.2018 92736

18.09.2018 92737

18.09.2018 92739

18.09.2018 92735

18.09.2018 92738

18.09.2018 92740

18.09.2018 92741

18.09.2018 92742

18.09.2018 92743

18.09.2018 92744

18.09.2018 92745

18.09.2018 92746

18.09.2018 92747

18.09.2018 92748

18.09.2018 92749

18.09.2018 92750

18.09.2018 92751

18.09.2018 92752

18.09.2018 92753

18.09.2018 92754

18.09.2018 92755

18.09.2018 92756

18.09.2018 92757

18.09.2018 92758

18.09.2018 92759

18.09.2018 92760

18.09.2018 92761

18.09.2018 92762

18.09.2018 92763

18.09.2018 92764

18.09.2018 92765

18.09.2018 92766

18.09.2018 92767

18.09.2018 92768

18.09.2018 92769

18.09.2018 92770

18.09.2018 92771

18.09.2018 92772

18.09.2018 92773

18.09.2018 92774

18.09.2018 92775

18.09.2018 92776

18.09.2018 92777

18.09.2018 92778

18.09.2018 92779

18.09.2018 92780

18.09.2018 92781

18.09.2018 92782

18.09.2018 92783

18.09.2018 92784

18.09.2018 92785

18.09.2018 92786

18.09.2018 92787

18.09.2018 92788

18.09.2018 92789

18.09.2018 92790

18.09.2018 92791

18.09.2018 92792

18.09.2018 92793

18.09.2018 92794

18.09.2018 92795

18.09.2018 92796

18.09.2018 92797

18.09.2018 92798

18.09.2018 92799

18.09.2018 92800

18.09.2018 92801

18.09.2018 92802

18.09.2018 92803

18.09.2018 92804

18.09.2018 92805

18.09.2018 92806

18.09.2018 92807

18.09.2018 92808

18.09.2018 92809

18.09.2018 92810

18.09.2018 92811

18.09.2018 92812

18.09.2018 92813

18.09.2018 92814

18.09.2018 92815

18.09.2018 92816

18.09.2018 92817

18.09.2018 92818

18.09.2018 92819

18.09.2018 92820

18.09.2018 92821

18.09.2018 92822

18.09.2018 92823

18.09.2018 92824

18.09.2018 92825

18.09.2018 92826

18.09.2018 92827

18.09.2018 92828

18.09.2018 92829

18.09.2018 92830

18.09.2018 92831

18.09.2018 92832

18.09.2018 92833

18.09.2018 92834

18.09.2018 92835

18.09.2018 92836

18.09.2018 92837

18.09.2018 92838

18.09.2018 92839

18.09.2018 92840

18.09.2018 92841

18.09.2018 92842

18.09.2018 92843

18.09.2018 92844

18.09.2018 92845

18.09.2018 92846

18.09.2018 92847

18.09.2018 92848

18.09.2018 92849

18.09.2018 92850

18.09.2018 92851

18.09.2018 92852

18.09.2018 92853

18.09.2018 92854

18.09.2018 92855

18.09.2018 92856

18.09.2018 92857

18.09.2018 92858

18.09.2018 92859

18.09.2018 92860

18.09.2018 92861

18.09.2018 92862

18.09.2018 92863

18.09.2018 92864

18.09.2018 92865

18.09.2018 92866

18.09.2018 92867

18.09.2018 92868

18.09.2018 92869

18.09.2018 92870

18.09.2018 92871

18.09.2018 92872

18.09.2018 92874

18.09.2018 92875

18.09.2018 92876

18.09.2018 92877

18.09.2018 92882