PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021

Osrednje teme novinarske konference je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2021, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Mestne občine Maribor ter Odlok o ustanovitvi javnega zavoda RRA za Podravje – Maribor.

Vodstvo MOM je z novinarji govorilo tudi o drugih točkah, ki jih bo obravnaval mestni svet, in aktualnih temah v Mestni občini Maribor.

Sogovorniki so bili:

  • Saša Arsenovič, župan MO Maribor,
  • dr. Samo Peter Medved, podžupan MO Maribor,
  • mag. Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun,
  • Darko Zarič, vodja Urada za šport MOM,
  • Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, in
  • Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor.

 

PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:00:47 162112

Saša Arsenovič, župan MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:01:13 162105

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:01:47 162111

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:01:49 162107

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Darko Zarič, vodja Urada za šport MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:02:08 162090

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Darko Zarič, vodja Urada za šport MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:02:39 162093

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Darko Zarič, vodja Urada za šport MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:03:09 162104

Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Darko Zarič, vodja Urada za šport MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:04:09 162094

Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:04:26 162085

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Darko Zarič, vodja Urada za šport MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:05:33 162095

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Darko Zarič, vodja Urada za šport MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:05:43 162100

Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:06:18 162097

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Darko Zarič, vodja Urada za šport MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:06:38 162086

Saša Arsenovič, župan MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:07:02 162088

Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:07:37 162109

Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:12:52 162087

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:13:00 162103

Samo Peter Medved, podžupan MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:13:08 162083

Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:13:12 162091

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:19:01 162098

Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:20:17 162101

Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:20:19 162108

Saša Arsenovič, župan MOM, dovoljenje MOM za uporabo imena Maribor v lastnem podjetju iz 2016, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:25:42 162102

Saša Arsenovič, župan MOM, dovoljenje MOM za uporabo imena Maribor v lastnem podjetju iz 2016, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:25:51 162099

Saša Arsenovič, župan MOM, dovoljenje MOM za uporabo imena Maribor v lastnem podjetju iz 2016, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:25:54 162110

Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:26:17 162113

Mitja Senekovič, Sekretariat za splošne zadeve MOM, Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, Saša Arsenovič, župan MOM, Samo Peter Medved, podžupan MOM, Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, Darko Zarič, vodja Urada za šport MOM, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:37:55 162089

Mateja Cekić, vodja Urada za finance in proračun, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:38:22 162082

Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje – Maribor, PRESS: Kava z novinarji pred 23. sejo mestnega sveta MOM - Rotovž Maribor

25.05.2021 11:38:47 162106