Muzej Narodne osvoboditve MB - 33 dni - 100 let od SHS

04.07.2019

Narodni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije in Arhiv Republike Slovenije z razstavo 33 DNI. 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov obeležuje 100. obletnico konca prve svetovne vojne, razpad avstro-ogrskegadržavnega okvirja in ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Priložnostna razstava predstavlja materialno in duhovno dediščino prve moderne slovenske državne entitete.

Na začetku oktobra 1918 je bil v Zagrebu ustanovljen Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki mu je načeloval dr. Anton Korošec. Hrvaški sabor in ljudski shod v Ljubljani sta 29. oktobra razglasila ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s prestolnico v Zagrebu. Konec oktobra je bila v Ljubljani ustanovljena Narodna vlada SHS, najvišji zakonodajni in upravni organ v Sloveniji.
Konfederacijo, ki je obsegala ozemlje južnoslovanskihnarodov v okviru Avstro-Ogrske, sta ogrožala Italija, ki je v skladu z Londonskim paktom zasedala Primorsko, Istro in Dalmacijo, ter pritisk Srbije v zvezi z uresničitvijo Krfske deklaracije. Država SHS je prenehala obstajati 1. decembra 1918, ko se je s Kraljevino Srbijo združila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev s prestolnico v Beogradu.

04.07.2019 17:37:14 122972

04.07.2019 17:38:52 122962

04.07.2019 17:39:03 122968

04.07.2019 17:39:16 122919

04.07.2019 17:39:24 122934

04.07.2019 17:39:36 122954

04.07.2019 17:40:05 122926

04.07.2019 17:40:12 122915

04.07.2019 17:42:01 122932

04.07.2019 17:42:06 122946

04.07.2019 17:59:42 122956

04.07.2019 18:01:24 122924

04.07.2019 18:01:33 122923

04.07.2019 18:04:33 122959

04.07.2019 18:04:44 122969

04.07.2019 18:04:47 122941

04.07.2019 18:04:56 122964

04.07.2019 18:05:09 122977

04.07.2019 18:06:47 122974

04.07.2019 18:06:50 122921

04.07.2019 18:07:02 122940

04.07.2019 18:07:18 122951

04.07.2019 18:07:47 122952

04.07.2019 18:07:50 122944

04.07.2019 18:07:51 122948

04.07.2019 18:07:59 122953

04.07.2019 18:08:30 122930

04.07.2019 18:08:36 122929

04.07.2019 18:08:57 122935

04.07.2019 18:09:38 122949

04.07.2019 18:11:18 122960

04.07.2019 18:11:23 122938

04.07.2019 18:11:36 122975

04.07.2019 18:11:41 122958

04.07.2019 18:14:46 122937

04.07.2019 18:15:05 122979

04.07.2019 18:15:27 122967

04.07.2019 18:23:55 122950

04.07.2019 18:24:10 122970

04.07.2019 18:24:23 122947

04.07.2019 18:24:26 122955

04.07.2019 18:24:29 122971

04.07.2019 18:28:49 122928

04.07.2019 18:28:49 122939

04.07.2019 18:29:34 122963

04.07.2019 18:30:07 122925

04.07.2019 18:30:08 122965

04.07.2019 18:31:14 122933

04.07.2019 18:31:15 122918

04.07.2019 18:31:48 122927

04.07.2019 18:31:57 122961

04.07.2019 18:33:02 122976

04.07.2019 18:33:33 122920

04.07.2019 18:33:43 122931

04.07.2019 18:35:02 122981

04.07.2019 18:35:34 122917

04.07.2019 18:35:37 122973

04.07.2019 18:40:43 122936

04.07.2019 18:41:01 122957

04.07.2019 18:41:33 122978

04.07.2019 18:41:35 122922

04.07.2019 18:42:16 122945

04.07.2019 18:46:24 122980

04.07.2019 18:51:23 122942

04.07.2019 18:55:51 122943

04.07.2019 18:59:41 122916

04.07.2019 19:02:16 122966