Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:19:09 182962

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:19:11 182961

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:19:12 182960

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:22:15 182964

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:22:16 182979

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:25:26 182963

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:30:04 182981

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:30:17 182965

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:31:03 182966

Gvido Polanc, lastnik Plaza Cafe, organizator in producent ter glasbeni manager, člani skupine Perpetuum Jazzile, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:33:08 182967

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:38:39 182987

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:39:38 182968

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:39:47 182969

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:40:14 182992

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:40:24 182971

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 19:40:42 182970

Nina Pušlar, Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:03:43 182972

Gvido Polanc, lastnik Plaza Cafe, organizator in producent ter glasbeni manager, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:04:37 182973

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:05:36 182975

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:17:37 182995

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:17:52 182976

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:17:53 182977

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:18:04 182974

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:10 182980

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:11 182978

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:20 182983

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:21 182982

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:23 182984

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:26 182985

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:38 182986

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:40 182988

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:42 182990

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:43 182989

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:45 182991

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:46 182993

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:19:46 182994

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:20:00 182996

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:20:11 182998

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:20:54 182997

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:18 183000

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:31 182999

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:31 183004

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:32 183002

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:39 183001

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:39 183003

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:40 183005

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:40 183006

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:43 183008

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:46 183007

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:49 183009

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:50 183011

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:52 183010

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:55 183012

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:56 183013

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:56 183015

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:57 183014

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:21:59 183016

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:22:03 183019

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:22:14 183017

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:22:38 183018

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:22:56 183020

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:23:16 183021

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:23:17 183023

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:23:23 183022

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:23:25 183024

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:23:26 183025

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:23:32 183026

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:23:32 183027

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:24:07 183028

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:24:20 183029

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:24:20 183030

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:24:21 183031

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:24:22 183032

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:24:33 183033

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:24:43 183034

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:24:43 183035

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:24:48 183036

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:01 183037

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:02 183038

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:02 183039

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:04 183040

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:14 183041

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:17 183042

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:20 183043

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:23 183044

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:23 183046

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:24 183045

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:24 183047

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:24 183048

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:25 183049

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:25 183050

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:43 183051

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:45 183052

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:45 183054

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:48 183053

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:49 183055

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:27:50 183056

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:28:46 183058

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:29:06 183057

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:29:43 183059

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:30:11 183060

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:30:13 183062

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:30:23 183061

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:30:26 183063

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:30:38 183065

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:30:39 183064

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:30:53 183066

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:30:54 183067

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:31:07 183068

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:31:08 183069

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:31:09 183070

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:31:09 183072

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:31:37 183071

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:31:38 183073

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:31:38 183074

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:31:39 183078

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:32:17 183076

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:32:42 183075

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:32:42 183077

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:32:43 183080

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:32:46 183079

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:32:54 183082

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:32:56 183081

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:33:14 183083

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:33:21 183086

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:34:21 183085

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:34:22 183084

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:34:27 183087

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:35:08 183089

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:11 183090

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:12 183088

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:13 183091

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:15 183094

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:17 183093

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:24 183092

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:29 183095

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:32 183097

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:33 183098

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:36:49 183096

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:00 183099

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:02 183103

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:12 183100

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:21 183101

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:22 183102

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:25 183104

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:27 183106

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:32 183107

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:52 183105

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:53 183108

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:37:59 183110

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:38:01 183109

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:38:14 183115

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:38:17 183112

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:38:17 183118

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:39:22 183117

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:39:33 183119

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:39:34 183116

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:39:39 183111

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:39:41 183122

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:39:53 183121

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:39:55 183120

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:40:33 183123

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:40:42 183113

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:41:18 183126

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:41:20 183125

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:42:35 183114

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:42:38 183124

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:42:38 183127

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:42:42 183130

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:42:43 183131

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:42:44 183128

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:43:03 183129

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:43:14 183132

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:43:28 183134

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:43:32 183133

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:43:39 183135

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:43:51 183136

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:43:53 183138

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:43:58 183137

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:44:02 183139

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:44:05 183140

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:44:46 183142

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:44:59 183141

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:45:04 183143

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:45:14 183144

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:45:17 183145

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:45:29 183146

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:45:35 183147

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:45:45 183148

Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:45:59 183150

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:46:09 183149

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:46:11 183154

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:46:14 183153

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:46:24 183151

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:46:27 183158

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:47:36 183152

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:48:02 183155

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:48:04 183156

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:48:07 183157

Zala Kores, Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:48:32 183162

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:48:38 183159

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:48:40 183161

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:48:42 183160

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:48:56 183167

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:49:47 183163

Tina Komotar, influencerka Bizi Mami in hčerka Ava Dalin, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:50:07 183165

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:50:24 183164

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 20:50:29 183171

Gvido Polanc, lastnik Plaza Cafe, organizator in producent ter glasbeni manager, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 21:51:24 183166

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 21:52:43 183170

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 21:52:46 183172

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:14:25 183168

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:14:42 183175

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:14:52 183174

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:14:54 183169

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:14:54 183182

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:14:56 183181

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:15:00 183173

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:15:01 183177

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:15:03 183178

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:15:04 183180

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:16:04 183176

Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:16:11 183179

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:16:51 183187

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:17:16 183185

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:17:44 183186

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:17:46 183183

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:18:45 183189

Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:20:37 183190

Julija Bratec Veleski, De Liri, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:20:38 183191

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:20:51 183184

Vanja Jelen Polanc, odvetnica, Gvido Polanc, lastnik Plaza Cafe, organizator in producent ter glasbeni manager, Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:26:59 183188

Nina Pušlar - Valentinov koncert - SNG Maribor

19.02.2022 22:36:14 183194