PREMIERA: Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021

Glasbeno-plesni spektakel

Carmina Burana nemškega skladatelja Carla Orffa (1895–1982) velja danes za eno najznamenitejših glasbenoscenskih del (scenskih kantat), ki jo je skladatelj dokončal med vzponom nacizma leta 1936, četudi so nacisti Orffovo glasbo označili kot izrojeno (entartete Musik). Orff je v Carmini Burani – v podobni maniri kot pred njim že Richard Wagner s svojo idejo celovitega umetniškega dela (nem. Gesamtkunstwerk) – želel udejanjiti koncept "theatrum mundi" – gledališča sveta, v katerem se tesno in tako rekoč do stopnje nedeljivosti prepletajo glasba, gibanje in govor. Orffova umetniška konfiguracija je glasbeni tok posledično prilagodila do te mere, da se glasba kot zvočni fenomen do popolnosti lahko realizira le skozi dramski kontekst na odru, čemur pa sodobne izvedbe Carmine Burane v zgolj koncertni obliki le stežka zadostijo.

Med pisanjem tega kompleksnega dela s polnim latinskim naslovom Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis (Pesmi iz Beuerna: Posvetne pesmi za pevce in zbore, namenjene izvajanju z inštrumenti in ob magičnih podobah) je Orff na zaporedje štiriindvajsetih pesmi iz ohranjenega srednjeveškega pesniškega kodeksa, ki ga sestavlja kar 254 pesmi, nastalih v sekularni latinščini vagabundskih študentov, srednji visoki nemščini in stari francoščini med 11. in 13. stoletjem, ustvaril edinstveno glasbenoscensko delo s specifično dramaturgijo. Ta je osredotočena primarno na nizanje posameznih epizod, ki so si tako pomensko kakor tudi značajsko nadvse različne, in ne toliko na (v strogem klasicističnem smislu) evolucijsko gradnjo glasbene celote, zato ne preseneča, da se Orff v Carmini Burani zavestno izogiba pretirano kompleksnim harmonijam v prid neposrednega učinka pétega besedila, ki se pogosto in tudi skozi afektirana stanja manifestira v nenavadno visokih legah vseh treh solističnih pevskih partov (kot denimo v tenorski ariji Olim lacus colueram, "falzetni" ariji za bariton Dies, nox et omnia ter ariji za sopran Dulcissime).

Orffa je pri komponiranju kantate Carmina Burana, ki je z drugima dvema kantatama Catulli Carmina (Katulove pesmi) in Trionfo di Afrodite (Afroditino zmagoslavje) del triptiha Trionfi (Zmagoslavja oziroma Triumfi), navdahnila razmeroma preprosta, a dramatično učinkovita melodika poznorenesančnih in zgodnjebaročnih pesemskih oblik, zlasti madrigali Williama Byrda in Claudia Monteverdija. Orff se je pri ustvarjanju bleščeče orkestracije, v kateri ne manjka niti pompoznih dramatičnih momentov, med katere spada že uvodna "točka" O Fortuna, velut luna statu variabilis (O Fortuna, si kot luna spremenljiva), zgledoval po zgodnjem opusu Stravinskega – še posebej njegovem baletu Les noces (Svatba) –, za katerega je bil ritem primarni glasbeni element. Prav ritem bo ključnega pomena tudi pri določitvi vstopne točke, s katero se Edward Clug v svoji značilni avtorski poetiki loteva svojega navdihujočega koreografskega raziskovanja srednjeveških misterijev življenja in različnih perspektiv na življenje, ki so bile tudi v pregovorno "mračnem" srednjem veku pogosto zelo liberalne in pravzaprav identične sodobnemu hedonizmu.

Ključni vizualni element, ki ga Clug razširja v pomenljivo koreografsko dimenzijo, je krog, ki je kot geometrijski lik najenostavnejša in obenem najpopolnejša stvaritev narave (v krožni obliki najdemo zvezde, planete, v krožni oziroma elipsoidni obliki se gibljejo tudi nebesna telesa), prav tako pa je krog simbol ontološke popolnosti in zaokroženosti, tj. prehajanja življenja v smrt in obratno, kot nakazujejo številni alkemijski simboli in emblemi bodisi vzhodne ali zahodne ezoterične tradicije. Krog s svojim središčem kot principom gnoze (spoznanja) za plesalce deluje kot iniciacijski moment, in sicer kot prapočelo plesnega (in s tem tudi družbenega) kolektiva, ki gledalca ob kontinuiranem glasbenem stimulusu Carla Orffa popelje skozi različne stadije življenja, energetska stanja in psihične arhetipe. Skozi Clugovo ekspresivno mojstrsko pisavo se tako na odru udejanja nekakšna evolucija življenjske poti, ki jo pomenljivo začrtujeta sili odboja in privlačnosti, ki jo koreograf v ustvarjanju novih ritualov življenja (in postopni simbolni oddvojitvi ljubezenskega para kot nove civilizacijske "pracelice") v obliki alegorije podkrepi s pevsko invokacijo besedil iz tega znamenitega srednjeveškega kodeksa, pri tem pa ustvari pravzaprav vse pogoje za globoko in intenzivno duhovno izkušnjo življenja skozi sintezo glasbene, besedne in plesne umetnosti.

Zasedba

Dirigent: Simon Krečič

Sopran - Petya Ivanova
Tenor - Martin Sušnik
Bariton - Domen Križaj
 

Plešejo: Catarina de Meneses, Tijuana Križman Hudernik, Metka Masten, Evgenija Koškina, Tetiana Svetlična, Ema Perič, Hristina Stoycheva, Asami Nakashima, Mirjana Šrot, Satomi Netsu, Olesja Hartmann Marin, Mina Radaković, Monja Obrul, Tea Bajc, Ines Urošević, Mircea Golescu, Tiberiu Marta, Yuya Omaki, Alexandru Pilca, Sytze Jan Luske, Gaj Žmavc, Davide Buffone, Matteo Magalotti, Jan Trninič, Tomaž Golub, Tim Dolinšek, Luka Ostrež, Lucio Mautone, Maro Vranaričič

Simfonični orkester SNG Maribor
Zbor Opere SNG Maribor

Scenograf Marko Japelj, kostumograf Leo Kulaš, oblikovalec luči Tomaž Premzl, asistenta koreografije Matjaž Marin, Sergiu Moga (PR SNG Maribor)

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:09:08 161346

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:09:17 161341

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:09:41 161323

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:11:11 161415

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:14:23 161397

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:14:24 161399

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:16:01 161426

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:16:04 161410

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:16:58 161350

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:21:45 161285

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:27:00 161294

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:28:18 161307

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:28:19 161297

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:31:28 161362

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:32:59 161432

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:34:18 161283

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:34:19 161423

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:35:13 161347

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:36:38 161336

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:36:44 161434

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:36:54 161318

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:37:15 161383

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:37:56 161293

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:38:11 161319

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:39:32 161427

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:39:33 161404

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:42:33 161353

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:42:44 161314

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:42:52 161291

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:43:08 161371

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:43:39 161414

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:43:41 161392

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:44:11 161327

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:44:21 161296

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:45:08 161325

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:45:36 161412

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:45:44 161416

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:48:49 161328

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:49:21 161316

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:49:40 161360

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:51:39 161389

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:51:50 161304

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:51:55 161402

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:52:38 161306

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:52:45 161407

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:52:57 161370

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:52:59 161302

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:53:00 161411

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:53:01 161292

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:53:05 161379

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:53:09 161387

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:53:14 161422

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:58:58 161428

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:58:59 161324

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:59:21 161367

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 20:59:46 161313

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 21:00:03 161364

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 21:00:29 161357

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 21:43:32 161342

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:05:02 161419

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:05:19 161408

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:05:32 161308

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:05:37 161339

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:05:56 161331

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:06:08 161398

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:06:30 161309

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:06:40 161301

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:06:45 161435

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:06:47 161303

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:06:57 161349

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:07:05 161359

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:07:15 161375

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:07:17 161310

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:07:25 161354

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:07:27 161386

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:07:36 161393

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:07:55 161335

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:08:16 161343

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:08:22 161305

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:08:46 161282

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:08:53 161352

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:08:57 161421

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:09:01 161299

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:09:12 161355

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:10:25 161332

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:04 161358

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:09 161330

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:13 161344

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:15 161431

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:16 161395

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:22 161374

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:29 161300

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:29 161322

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:36 161418

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:11:57 161298

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:12:13 161394

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:12:29 161405

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:12:55 161295

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:12:59 161368

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:13:04 161334

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:13:13 161433

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:13:24 161401

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:13:31 161284

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:13:32 161369

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:13:51 161385

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:13:52 161345

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:13:58 161337

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:14:06 161320

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:14:31 161329

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:14:47 161409

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:15:02 161333

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:15:07 161424

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:15:20 161317

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:15:30 161312

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:16:32 161380

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:16:33 161382

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:16:51 161429

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:17:03 161348

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:17:09 161420

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:17:10 161290

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:17:24 161315

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:17:39 161400

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:17:45 161311

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:17:49 161436

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:17:53 161390

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:18:02 161288

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:18:33 161286

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:18:38 161356

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:19:01 161351

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:19:08 161430

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:19:20 161365

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:19:29 161287

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:19:46 161413

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:19:54 161425

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:20:03 161363

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:20:06 161381

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:20:08 161340

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:20:16 161438

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:20:26 161377

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:20:46 161373

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:20:56 161338

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:20:59 161396

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:22:37 161403

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:23:38 161366

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:23:40 161326

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:23:46 161289

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:24:03 161417

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:24:11 161361

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:24:50 161321

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:24:58 161391

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:25:22 161384

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:25:37 161388

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:26:33 161406

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:26:35 161372

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:27:08 161376

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:27:08 161378

Carmina Burana - Velika dvorana SNG Maribor

16.05.2021 22:32:02 161437