Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022

Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 12:41:06 187613

Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 12:41:14 187614

Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 12:41:17 187616

Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 12:41:19 187615

Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 12:41:21 187621

Aleksandar Jovanović, pravni zastopnik Angele Šerbec, lastnice zemljišč, Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 14:36:54 187617

Aleksandar Jovanović, pravni zastopnik Angele Šerbec, lastnice zemljišč, Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 14:36:55 187619

Aleksandar Jovanović, pravni zastopnik Angele Šerbec, lastnice zemljišč, Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 14:37:00 187618

Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 14:42:14 187622

Prašičja farma - Pekrski pujski - Krškopoljski prašiči - Postavitev ograje - Mestna četrt Studenci Maribor

31.01.2022 14:42:20 187620