Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020

Stipe Jerić, direktor Projektor, Maribox, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:06:52 154278

Željko Latin, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:07:18 154316

Stipe Jerić, direktor Projektor, Maribox, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:07:22 154306

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:07:24 154295

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:07:25 154293

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:07:27 154302

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:07:27 154318

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:07:35 154283

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:07:48 154296

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:07:51 154298

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:08:01 154307

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:08:02 154300

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:08:28 154320

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:08:31 154282

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:08:31 154299

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:08:50 154285

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:09:04 154286

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:09:06 154272

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:09:52 154304

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:09:54 154312

Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:13:04 154281

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:13:16 154301

Željko Latin, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Stipe Jerić, direktor Projektor, Maribox, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:13:43 154275

Željko Latin, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Stipe Jerić, direktor Projektor, Maribox, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:14:04 154305

Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:14:38 154311

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:15:20 154313

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:15:22 154284

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:17:00 154323

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:20:39 154324

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:20:40 154291

Željko Latin, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:20:46 154290

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:45 154279

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:45 154321

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:49 154308

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:53 154274

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:53 154297

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:53 154322

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:54 154270

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:54 154288

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:55 154273

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:23:58 154271

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:24:07 154277

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:24:10 154276

Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:25:37 154289

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:26:14 154317

Željko Latin, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:26:15 154292

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:26:15 154319

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:26:16 154309

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:36:39 154269

Željko Latin, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:36:42 154287

Željko Latin, Stiki z javnostjo pri NK Maribor, Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:36:43 154315

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:36:48 154325

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:38:16 154303

Mauro Camoranesi - novi trener NK Maribor - Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:38:17 154294

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:38:44 154268

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:38:45 154310

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:38:46 154314

Mauro Camoranesi, novi trener NK Maribor, Oliver Bogatinov, ŠD NK Maribor, Ljudski vrt Maribor

03.09.2020 18:38:50 154280