9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021

Mestni svetniki so na svoji 9. izredni seji Mestnega sveta MO Maribor obravnavali problematiko povišanja cene ogrevanja iz sistema daljinskega ogrevanja Energetike Maribor in sprejeli sklep o subvencioniranju cen distribucije toplote v Mestni občini Maribor.

Višina subvencije za obračunska meseca november in december 2021 znaša 30 % variabilnega dela cene toplote v obračunskih mesecih november in december 2021 (gre za neto variabilno ceno za storitve ogrevanja prostorov in neto cene za storitve toplote za namen priprave sanitarne vode za omenjena meseca).

Skupina JHMB, katere del je javno podjetje Energetika Maribor, bo odjemalcem omogočila obročno odplačevanje variabilnega dela cene toplote po odbiti 30 % subvenciji MO Maribor. Gospodinjstva bodo lahko razliko poravnala v 2 – 6 obrokih v energetsko ugodnem obdobju v 2 prihodnjem letu (april – september 2022). Tako bodo odjemalci, ki se bodo odločili za obročno odplačevanje, v decembru prejeli položnico z zneskom, ki bo enak lanski položnici v tem obdobju, preostanek pa bodo obročno poravnali v energetsko ugodnejših mesecih.

Mestni svet MO Maribor bo na eni izmed prihodnjih sej prav tako obravnaval ukrepe za omilitev posledic dviga cen energentov in surovin na svetovni ravni. Vodstvo MO Maribor se zaveda, da mora biti ta ukrep pravičen, hiter in finančno vzdržen, ob tem pa svetovati nabor priporočil, ki bodo zmanjšala energetsko odvisnost MO Maribor od zemeljskega plina in povečala energetsko samozadostnost.

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Alenka Kocjančič, služa za odnose z javnostmi pri MOM, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:53:50 179071

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Alenka Kocjančič, služa za odnose z javnostmi pri MOM, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:53:50 179096

Ljuba Jančič, Jožef Škof, mestna svetnika NLS, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:54:25 179057

Milan Mikl, Viljem Pozeb, mestna svetnika NLS, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:54:32 179085

Ljuba Jančič, Breda Čepe, mestni svetnici NLS, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:54:39 179102

Milan Mikl, Viljem Pozeb, mestna svetnika NLS, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:54:51 179055

Ljuba Jančič, Jožef Škof, mestna svetnika NLS, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:55:12 179054

Josip Rotar, Zdenka Križanič, mestna svetnika Lista kolesarjev in pešcev, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:56:02 179059

Melita Petelin, mestna svetnica Lista Melita Petelin, Ljuba Jančič, mestna svetnica NLS, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:56:23 179104

Milan Mikl, mestni svetnik NLS, Viljem Pozeb, mestni svetnik NLS, Miha Recek, samostojni mestni svetnik, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:56:53 179109

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Igor Selan, novinar časnika Večer, Janez Krušič Sterguljc, novinar RTV Slovenija, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:56:58 179107

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:57:16 179112

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:58:12 179070

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:58:12 179124

Ljuba Jančič, mestna svetnica NLS, Miha Recek, samostojni mestni svetnik, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:58:33 179064

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Melita Petelin, mestna svetnica Lista Melite Petelin, Tina Komočar, mestna svetnica Liste Arsenovič za Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:59:20 179090

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Melita Petelin, mestna svetnica Lista Melite Petelin, Tina Komočar, mestna svetnica Liste Arsenovič za Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 15:59:31 179088

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Srečko Đurov, mestni manager na MOM, Rosana Klančnik, služba za delovanje mestnega sveta, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:00:05 179093

Samo Peter Medved, podžupan MOM, lista Arsenovič za Maribor, Matej Pavlič, mestni svetnik liste Arsenovič za Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:00:26 179083

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:01:31 179101

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:01:34 179060

Stojan Auer, mestni svetnik LPR, Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:01:43 179081

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:01:47 179069

Stojan Auer, mestni svetnik LPR, Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:01:48 179056

Milan Mikl, mestni svetnik NLS, Stojan Auer, mestni svetnik LPR, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:02:05 179097

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:02:29 179103

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:03:19 179113

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:05:09 179086

Josip Rotar, mestni svetnik Lista kolesarjev in pešcev, Tjaša Gojkovič, mestna svetnica Lista kolesarjev in pešcev, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:05:48 179110

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:06:06 179099

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:06:09 179078

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:06:11 179080

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:06:13 179091

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, Andrej Rihter, direktor podjetja Javni holding Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:06:13 179117

Josip Rotar, mestni svetnik Lista kolesarjev in pešcev, Tjaša Gojkovič, mestna svetnica Lista kolesarjev in pešcev, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:08:06 179094

Primož Juhart, Stojan Auer, mestna svetnika LPR, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:08:23 179074

Stojan Auer, mestni svetnik LPR, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:08:24 179082

Josip Rotar, mestni svetnik Lista kolesarjev in pešcev, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:08:45 179106

Stojan Auer, mestni svetnik LPR, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:09:20 179123

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:09:49 179095

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:10:06 179075

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:10:06 179092

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:10:36 179121

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:11:08 179114

Matic Matjašič, mestni svetnik Lista mladih. Povezujemo, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:11:39 179076

Zdenka Križanič, mestna svetnica Lista kolesarjev in pešcev, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:11:41 179100

Bernard Memon, mestni svetnik NSi, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:11:46 179111

Tjaša Gojkovič, mestna svetnica Lista kolesarjev in pešcev, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:11:54 179084

Jelka Kolmanič, samostojna mestna svetnica, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:12:00 179122

9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:12:32 179108

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:13:52 179061

Stojan Auer, mestni svetnik LPR, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:14:36 179077

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:19:54 179068

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:20:11 179073

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:20:15 179118

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:20:29 179062

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:20:30 179089

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:20:58 179105

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:22:29 179119

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:22:52 179116

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:23:23 179115

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:23:26 179067

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:24:00 179066

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:24:05 179120

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:26:01 179058

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:34:05 179065

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Srečko Đurov, mestni manager na MOM, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:35:01 179087

Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor, Srečko Đurov, mestni manager na MOM, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:35:01 179098

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:37:21 179072

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:37:22 179079

Alan Perc, razrešen direktor javnega podjetja Energetika Maribor, 9. izredna seja Mestne občine Maribor - Izum Maribor

07.12.2021 16:37:23 179063