PREMIERA: Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022

Posvetitev pomladi (Le sacre du printemps) je kultno glasbeno delo 20. stoletja, ki ne predstavlja le preobrata v glasbeni poetiki samega Stravinskega kot skladatelja, ampak je obenem tudi prelomnica v glasbeni zgodovini. Skozi to delo spremljamo evolucijo plesa v 20. stoletju, vse od prve postavitve Nižinskega v Parizu leta 1913 pa do danes. Iniciacijo Clugove postavitve predstavlja prav izvirna plesna kreacija Nižinskega zaradi njegove hermetične koreografije in "moteče" naprednosti za tedanji čas; svojo interpretacijo Posvetitve pomladi je Edward Clug tudi zasnoval kot poklon Nižinskemu in njegovemu razvpitemu (ne)uspehu ob pariški premieri, ki je postala dinamični temelj razvoja modernega plesa v 20. stoletju.

Clugova interpretacija Posvetitve pomladi ostaja na vsebinski ravni zvesta glasbeni strukturi in prvotnemu libretu, ki izhaja iz legende iz predkrščanskega, tj. poganskega časa v Rusiji. Legenda pripoveduje o ritualu žrtvovanja device, ki mora plesati do smrti v poklon pomladnemu božanstvu, da bi to povečalo rodovitnost zemlje. V ikonografskem smislu se predstava navezuje na etnografske simbole starodavne ruske legende: ženske z dolgimi pletenimi kitami in z rdečimi ličnicami ter moški z bradami – dva spolna simbola moškega in ženske, izolirana v sodoben čas in prostor, v katerem se bo zgodila "posvetitev" pomladi prihajajočega leta.

V približno istem času, ko je luč sveta ugledal balet Posvetitev pomladi (leta 1913), je Stravinski pripravljal skice za še eno baletno stvaritev, ki jo je skladatelj posvetil baletnemu impresariju Sergeju Djagilevu in njegovi skupini Ruski balet. Toda glasbena podoba skladbe, ki jo je Stravinski pred praizvedbo v koreografiji Bronislave Nižinske poimenoval kot Les noces (Svatba) z opisnim podnaslovom "koreografirani prizori z glasbo in petjem", je do trenutka praizvedbe 13. junija 1923 terjala večletno genezo. Po prvih skicah in izvlečku partiture, ki je bil dokončan oktobra 1917, se je Stravinski posvetil pisanju libreta, pri čemer je izhajal iz ljudskih svatovskih besedil, ki jih je zasledil v zbirki ljudskih pesmi Petra Kirejevskega iz leta 1911. Večina pesmi, ki jih je uporabil Stravinski, je iz južnega in zahodnega dela Rusije, pri čemer je ohranjena avtentičnost tradicionalnih lokalnih praks: vaški pevci ob praznikih namreč niso peli besedil na točno določene  melodije, ampak so kratke odlomke besedila in melodije sestavljali poljubno in naključno. Tako se tudi v Svatbi odlomki svatbenih pesmi, vzkliki, dovtipi in zbadljivke naključno povezujejo med seboj, s čimer libreto spominja na ljudski jezik, v katerem se razkrivajo globinske in arhaične plasti ruske folklore.

Po dolgotrajnem procesu izčiščevanja orkestracije se je Stravinski naposled odločil za štiri pevske soliste, mešani zbor in dve skupini tolkal (bodisi z nedoločljivo ali določljivo tonsko višino) in štirimi klavirji, ki jih v sodobnih izvedbah nadomesti orkester. Sama struktura baleta, ki se v zvočnem smislu sicer opira na izrazito ritmičnost in poudarjen mehanicizem tolkal, je dvodelna, ki jo zaokrožujejo štirje prizori – Kite (las), Na ženinovi domačiji, Nevestino slovo in Poročno slavje. Kot zgovorno namiguje naslov, gre za poročni ritual oziroma svatbo, o kateri sta se v skladu s tradicijo vnaprej dogovarjali družini ženina in neveste. Ruralna zamejenost vaške skupnosti je v glasbi Stravinskega ponazorjena z ritmično strogostjo in asketsko togostjo, katerima se upirajo negotova čustva mladega para v času pred samo svatbo. Skozi ples se nanizajo različni "stadiji" rituala, med katerim se ženin in nevesta pred občestvom svojih družin sprva počutita kot žrtvi (kar je nenazadnje tudi zanimiva podobnost z vsebino Posvetitve pomladi), toda z naraščajočo intenziteto se začenja sproščati strast, z njo pa začenja izginjati bariera med moškim in žensko. Ko so vsi strahovi pregnani, mladoporočenca odideta novemu življenju naproti.

Dirigent: Simon Krečič

SVATBA

Pevski solisti
Andreja Zakonjšek Krt, sopran
Dada Kladenik, alt
Tim Ribič, tenor
Janko Volčanšek, bas

Plesalci
Nevesta Monja ObrulCatarina de Meneses
Ženin Tamas DaraiJan Trninič
Nevestina mama Evgenija KoškinaTijuana Križman Hudernik 
Ženinov oče Sergiu MogaGaj Žmavc
Lažna nevesta Sytze Jan LuskeLucio Mautone

Tijuana Križman Hudernik, Beatrice Bartolomei, Asami Nakashima, Ema Perić, Mirjana Šrot, Olesja Hartmann Marin, Mina Radaković, Tea Bajc, Hristina Stojčeva, Satomi Netsu

Andrea Schifano, Yuya Omaki, Davide Buffone, Matteo Magalotti, Tomaž Abram Viktor Golub, Lucio Mautone, Christopher Thompson, Tim Dolinšek, Maro Vranaričič*
*Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Pianisti Sofia Ticchi, Stefan Pajanović, Kristina Golob, Tomaž Zamuda
Tolkala Robert Krček (timpani), Lovro Ašič, Krištof Hrastnik, Antonio Hojsak, Blaž Satler, Luka Jahn

Zbor Opere SNG Maribor

Ustvarjalci predstave
Asistent koreografa Gaj Žmavc, kostumograf Leo Kulaš, scenograf Marko Japelj, oblikovalec svetlobe Tomaž Premzl, zborovodkinja Zsuzsa Budavari Novak

POSVETITEV POMLADI

Izbrana  Evgenija KoškinaAsami Nakashima

Tijuana Križman HudernikCatarina de MenesesAsami Nakashima, Mirjana Šrot, Olesja Hartmann Marin, Monja Obrul, Ema Perić, Beatrice Bartolomei, Mina Radaković, Tea Bajc

Sytze Jan LuskeYuya Omaki, Jan Trninič, Davide Buffone, Matteo Magalotti, Tomaž Abram Viktor Golub, Tamas Darai, Andrea Schifano, Lucio Mautone, Christopher Thompson

Simfonični orkester SNG Maribor
Koncertna mojstrica Oksana Pečeny

Ustvarjalci predstave
Asistent koreografa Gaj Žmavc, kostumograf Leo Kulaš, scenograf Marko Japelj, oblikovalec svetlobe Tomaž Premzl, oblikovalca zvoka Gregor MendašGorazd Vever

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:07:15 189415

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:08:05 189393

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:08:43 189396

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:12:13 189402

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:12:15 189411

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:12:35 189397

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:13:19 189413

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:13:49 189398

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:14:02 189401

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:14:49 189403

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:16:02 189410

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:17:11 189400

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:22:17 189399

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:22:51 189394

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:22:52 189395

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:24:16 189421

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:24:43 189417

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:25:07 189409

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 19:25:49 189408

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:02:11 189419

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:02:38 189414

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:02:52 189404

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:02:54 189425

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:02:55 189405

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:02:56 189418

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:03:38 189426

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:04:41 189423

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:05:12 189416

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:05:26 189420

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:05:41 189430

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:06:01 189424

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:06:07 189406

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:06:20 189435

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:06:35 189407

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:06:39 189427

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:06:42 189433

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:07:11 189429

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:07:18 189428

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:07:29 189434

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:07:52 189459

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:08:47 189437

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:09:26 189432

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:11:19 189431

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:11:22 189422

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:12:16 189436

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:13:36 189412

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:13:36 189439

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:02 189464

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:02 189465

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:03 189440

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:03 189442

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:04 189438

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:04 189441

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:04 189444

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:37 189466

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:47 189460

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:49 189443

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:14:49 189461

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:15:04 189467

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:16:07 189463

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:16:14 189468

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:16:20 189446

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:16:44 189447

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:16:49 189462

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:16:55 189454

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:16:57 189453

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:17:05 189448

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:17:07 189455

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:17:19 189449

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:17:23 189451

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:18:27 189445

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:18:44 189450

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:24:38 189452

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:24:50 189456

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:24:59 189457

PREMIERA - Svatba & Posvetitev pomladi - Velika dvorana SNG Maribor

08.04.2022 21:25:01 189458