Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019

Neznanci so z granitnimi napadli prostore mariborskega odbora stranke Levica. Nastalo je za okoli 1000 evrov škode. Mariborski odbor stranke Levica ima prostore v Mariboru na Vetrinjski ulici.

Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019 11:20:49 109897

Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019 11:20:58 109895

Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019 11:21:04 109900

Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019 11:21:17 109899

Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019 11:21:28 109892

Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019 11:21:38 109896

Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019 11:21:44 109894

Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019 11:21:58 109893

Z granitnimi kockami napadani prostori stranke Levica Maribor

28.02.2019 11:22:16 109898