40. redna seja senata Univerze v Mariboru

29.01.2019

Danes je v prostorih Senatne sobe Univerze v Mariboru potekala 40. seja senata Univerze v Mariboru. Seji senata sta se pridružila tudi mag. Tomaž Svete (profesor kompozicije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru), nagrajenec Prešernovega sklada za izjemne dosežke na področju kulture (nagrado je prejel za operi Ada in Antigona ter za skladbo Koncert za dve violini in godala) ter mag. Dunja Legat (bibliotekarska specialistka iz Univerzitetne knjižnice Maribor), prejemnica Čopove diplome za leto 2018 za njen neprecenljiv prispevek k razvoju knjižničnega sistema Univerze v Mariboru ter krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke.

Dnevni red:
 
1.            Potrditev zapisnika 39. redne seje Senata Univerze v Mariboru z dne 18. 12. 2018.
2.            Pregled neizvršenih sklepov.
3.            Imenovanje članov v stalne komisije Senata UM.
4.            Imenovanje novega člana Komisije za človeške vire Senata Univerze v Mariboru.
5.            Ustanovitev Katedre za zaslužne profesorje.
6.            Poročilo o izvedenih izobraževanjih za zaposlene v letu 2018 – Izpopolni UM.
7.            Sprejem splošnih aktov.
8.            Spremembe študijskih programov.
9.            Ukinitev doktorskih študijskih programov na FS UM.
10.         Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2019/20.
11.         Potrditev doktorskih tem.
12.         Predhodna soglasja za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
13.         Volitve rednih profesorjev.
14.         Razno.
 

mag. Tomaž Svete, profesor kompozicije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, mag. Dunja Legat, bibliotekarska specialistka iz Univerzitetne knjižnice Maribor, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:07:05 103445

mag. Tomaž Svete, profesor kompozicije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, mag. Dunja Legat, bibliotekarska specialistka iz Univerzitetne knjižnice Maribor, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:07:06 103463

40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:08:21 103468

40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:09:31 103454

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:10:21 103446

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:10:22 103473

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:10:28 103458

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:10:39 103466

mag. Tomaž Svete, profesor kompozicije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:10:48 103444

mag. Tomaž Svete, profesor kompozicije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:11:39 103450

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, mag. Tomaž Svete, profesor kompozicije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:11:51 103467

mag. Tomaž Svete, profesor kompozicije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:12:02 103456

mag. Tomaž Svete, profesor kompozicije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:12:24 103461

mag. Dunja Legat, bibliotekarska specialistka iz Univerzitetne knjižnice Maribor, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:13:52 103471

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, mag. Dunja Legat, bibliotekarska specialistka iz Univerzitetne knjižnice Maribor, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:14:03 103455

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, mag. Dunja Legat, bibliotekarska specialistka iz Univerzitetne knjižnice Maribor, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:14:05 103459

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, mag. Dunja Legat, bibliotekarska specialistka iz Univerzitetne knjižnice Maribor, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:14:08 103462

mag. Dunja Legat, bibliotekarska specialistka iz Univerzitetne knjižnice Maribor, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:14:24 103464

mag. Tomaž Svete, profesor kompozicije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, mag. Dunja Legat, bibliotekarska specialistka iz Univerzitetne knjižnice Maribor, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:15:13 103460

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:15:59 103469

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:16:23 103448

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:16:32 103453

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:16:32 103470

40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:16:53 103447

40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:16:57 103452

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:17:22 103449

40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:17:42 103472

40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:17:54 103451

dr. Zdravko Kačič, rektor UM, 40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:18:21 103465

40. seja senata Univerze v Mariboru, Univerza v Mariboru

29.01.2019 11:19:01 103457