Novinarska konferenca ob svetovnem dnevu voda - Mestna občina Maribor

20.03.2019

Ob svetovnem dnevu voda bo v Mestni občini Maribor potekal program med 18. in 24. marcem.

Govorci na novinarski konferenci:

  • mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor,
  • Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave,
  • Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano,
  • Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda,
  • mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa,
  • Matjaž Krevelj, direktor Nigrada.

 

Program Svetovni dan voda 2019 - Voda za vsakogar

SVETOVNI DAN VODA - PETEK, 22. 3. 2019

KROŽNA POT – OD PITNE DO ODPADNE VODE
Kraj: Mestni park
Ura: 8.00
Organizator: Mestna občina Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave,
Inštitut za ekološki inženiring, Filozofska fakulteta Maribor, Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.
in Aquasystems d.o.o.

Vodni krog si bodo ogledali učenci in učitelji osnovne šole Janka Padežnika iz Maribora.
Kontaktna oseba: Olga MRAVLJE (olga.mravlje@maribor.si, 02/2201-462

Zbirališče je ob 8.00 uri v Mestnem parku na parkirišču pri gostilni Pri treh ribnikih. Od tam je odhod
peš na Piramido od koder je lep razgled na različno rabo prostora, ki ima velik vpliv na podzemne in
površinske vode. Mag. Irena Kopač iz Inštituta za ekološki inženiring in dr. Igor Žiberna iz Filozofske
fakultete v Mariboru nam bosta predstavila hidrološke in vremenske razmere in njihov vpliv na
podzemne vode. Nekaj besed pa bomo spregovorili tudi o tem kako spremembe v naravi vplivajo na
kakovost in količino vode.

Okoli 9.30 ure se bomo odpravili peš do črpališča Vrbanski plato, kjer bodo ob 10.30 uri predstavniki
Mariborskega vodovoda učence popeljali na ogled črpališča in vodarne.
Ob 11.30 je organiziran prevoz do Centralne čistilne naprave, kjer bo voden ogled. Predviden
povratek do šole je ob 13.30.

V primeru slabega vremena pohod na Piramido odpade in se z učenci dobimo ob 8.30 uri v
razstavnem salonu na Grajski 7 v Mariboru, kjer bo predstavljeno kroženje vode in pomen hidroloških
in vremenskih razmer na količino podzemne vode. Hkrati bo predstavljena tudi problematika in
kakovost podzemne ter pitne vode.

Predavanja se bodo zaključila predvidoma ob 10. uri. Po predstavitvah bo organiziran ogled vodarne
in črpališča Vrbanski plato, ter prevoz in ogled Centralne čistilne naprave v Dogošah. Predviden
povratek pred šolo je ob 13.30 uri.
Vodni krog si bodo ogledali učenci (5. razred) in učitelji osnovne šole Janka Padežnika iz Maribora.

OGLED GLED CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE

Organizator: Aquasystems

Kontaktna oseba: Mojca BRATUŠ, mojca.bratus@aquasystems.si, 02/4503-780
22. marca 2019 bodo med 9. in 14. uro potekali organizirani ogledi Centralne čistilne naprave
Maribor za osnovne šole, ki sodelujejo v projektu Varujmo svojo kapljico vode.

ZAČETEK PROJEKTA »VARUJMO SVOJO KAPLJICO VODE«

Organizator: Aquasystems
Kontaktna oseba: Mojca BRATUŠ, mojca.bratus@aquasystems.si, 02/4503-780
Podjetje Aquasystems letos že trinajsto leto zapored izvaja družbeno odgovoren projekt „Varujmo
svojo kapljico vode“, ki je namenjen aktivnemu in zabavnemu izobraževanju osnovnošolcev o
tematikah, povezanih z varovanjem naših voda. V projektu bodo osnovnošolci spoznavali pomen
vode za življenje, od kod pride v hišo, kako in koliko je porabimo, kje vse nastaja odpadna voda in
kako jo očistimo v Centralni čistilni napravi Maribor. Projekt je zasnovan tako, da učitelji in učenci v ta
namen uporabljajo DVD – kratek film s prikazom čiščenja odpadnih voda in brezplačen delovni zvezek
»Varujmo svojo kapljico vode«, s pomočjo katerih spoznajo vsebine o varovanju in čiščenju voda. Da
je spoznavanje vode še bolj zanimivo organizirajo ogled čistilne naprave z brezplačnim avtobusnim
prevozom za približno 50 otrok posamezne šole.
Natečaj
Da projekt ne temelji le na učenju in preizkusih šolarje vabijo, da sodelujejo v natečaju. Učenci lahko
pošljejo likovna dela na temo “Kaj ne sodi v odtok”, ki bodo objavljena na spletni strani. Nagradili
bodo sodelujoče šole in najboljše prispevke. Namen natečaja je na kreativen način vzpodbuditi
razmišljanje o pomenu vode, ki je življenjskega pomena za vsa živa bitja.

DELAVNICA: GNOJENJE POLJŠČIN Z DUŠIKOM IN VARSTVO RASTLIN NA VODOVARSTVENEM
OBMOČJU, MERITVE DUŠIKA V TLEH

Kraj: BOHOVA, pri črpališču
Ura: 9:00
Organizator: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Kontaktna oseba: Draga ZADRAVEC, draga.zadravec@kmetijski-zavod.si, 02/ 228 49 19
V okviru delavnice bo izveden prikaz meritev dušika v tleh z metodo hitrega talnega testa. Na osnovi
izmerjenih meritev, se bo priporočalo dognojevanje z dušikom za posevke ozimnih žit in oljne
ogrščice.
Delavnica je namenjena pridelovalcem poljščin iz okolice Maribora in vsej zainteresirani javnosti.
(obvestilo je že objavljeno v Urniku izobraževanj 2019, izdanem s strani Kmetijsko gozdarskega
zavoda Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor)

DAN ODPRTIH VRAT ČRPALIŠČE MELJE

Kraj: ČP Melje
Čas: 22. 3. 2019, ob 8., 10., in 12. uri
Organizator: Nigrad, d. d., NLZOH
Kontaktna oseba: Dejan Tacer (dejan.tacer@nigrad.si, 02/45 00 367), Zoran Nađ
(zoran.nad@nigrad.si, 02/25 14 685), Nataša Božić (natasa.bozic@nigrad.si, 02/45 00 300)
Namenjeno: predstavnikom Mestne občine Maribor in zainteresirani javnosti
Obiskovalcem bodo v vodenih ogledih predstavljena kratka zgodovina in delovanje črpališča v Melju.
Sledil bo ogled celotnega kompleksa – hidromehanski prostor z grabljami, peskolove, cevovode,
nadzorno sobo, izločevalnike smeti iz grabelj, padavinski bazen itd. V sodelovanju z NLZOH bo
prikazan potek vzorčenja odpadne vode.
Program:
- prihod in sprejem udeležencev, pozdravni nagovor (5 minut)
- pregled zgodovine ČP melje (multimedija, 25 minut)
- odgovori na vprašanja (5 minut)
- ogled objekta (25 minut)
- premični laboratorij, prikaz vzorčenja (30 minut)
Ogled bo organiziran tudi za vodstvo MOM ob 11.15 uri.

SOBOTA, 23. 3. 2019

PRIREDITEV OB SVETOVNEM DNEVU VODA

Kraj: Nakupovalno središče Europark, Maribor
Čas: 10.00 – 12.00
Organizator: Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.
Kontaktna oseba: Sebastjana KLEPEC, sebastjana.klepec@mb-vodovod.si, 02/320 77 88
Tekom prireditve se bodo izvajale sledeče dejavnosti:
- nagovor direktorja Mariborskega vodovoda, Danila Burnača
- dramska predstava o vidri Vidi, ki jo bodo uprizorili učenci Osnovne šole Pesnica
- podelitev nagrad avtorjem izbranih likovnih in literarnih del, ki bodo vključena v slikanico:
»Vidra Vida in dobri ljudje«
- podelitev nagrad udeležencem likovnih in literarnih del, ki bodo vključeni v slikanico: »Vidra
Vida in dobri ljudje« ter s tem pomagali ustvarjati zgodbo
- nastopi mladih pevk
- plesni nastopi
- naključni obiskovalci bodo lahko odgovorili na zastavljena vprašanja na tematiko vode in si
zaslužili nagrado.
Na prireditvi bo gostovala tudi maskota Mariborskega vodovoda vidra Vida.
Mariborski vodovod bo sodeloval tudi pri izvedbi krožne poti 22. 3. 2019.

27. EKOLOŠKA AKCIJA DRAVA 2018 – NI NAM VSEENO!

Kraj: Nabrežje reke Drave in ob Vodnem stolpu, Lent
Čas: 9.00 – 14.00
Organizator: Potapljaško društvo Maribor
Kontaktna oseba: Vojo ERAKOVIĆ, vojo.erakovic@pdmb.net, info@pdmb.net, ex tempore: Maja
ŠIVEC, fotomaja@gmail.com
Tudi letos bo 23.3. poteka že 27. ekološka Čistilna akcija EKO Drava - ni nam vseeno 2019. Struga reke
Drave se bo čistila v Mariboru, v Dravogradu, na Ptuju in v Varaždinu in drugih mestih po hrvaški.
Potekala bo torej skupna mednarodna akcija, potopi bodo usklajeni. Istočasno bo, v sodelovanju s
Turističnim društvom Maribor, potekal ekološko čistilni pohod od Mariborskega otoka do Vinoteke,
kjer bodo skupine udeležencev pobirale smeti na samem nabrežju Drave.

OSTALE AKTIVNOSTI

PREDSTAVITEV KAJ V KANALIZACIJO NE SODI

Kraj: LED-zasloni Marpromovih mestnih avtobusov, ki so v upravljanju družbe Media Bus
Čas/obdobje: 18.–24. 3. 2019
Organizator: Nigrad, d. d.
Kontaktna oseba: Dejan Pukšič (dejan.puksic@nigrad.si, 02 45 00 359)
Namenjeno: potnikom v javnem potniškem prometu (Marprom)
Kratka predstavitev: V tedenski ozaveščevalni kampanji, ki bo na LED-zaslonih 35 Marpromovih
mestnih avtobusov trajala od 18. do 24. marca, bomo z grafičnim gradivom, in sicer z nazornimi
slikami, opremljenimi z ustreznimi simboli, ki opredeljujejo prepovedano ravnanje, potnike opozarjali
na predmete, ki ne spadajo v straniščno školjko oz. kanalizacijo, pa se v njej prepogosto pojavljajo in
povzročajo nemalo težav. Osnovno sporočilo kampanje je, da WC-školjka ni koš za smeti.

ANALIZA VZORCEV VODE IZ LASTNIH VODNIH VIROV

Kraj: Na lokacijah Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH): Maribor, Murska
Sobota, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj, Koper, Celje
Čas: od 18. 03. 2019 do 22. 03. 2019
Organizator: NLZOH, Prvomajska 1, Maribor
Kontaktna oseba: Nataša SOVIČ, natasa.sovic@nlzoh.si, 02/45 00 212
Namenjeno: Uporabnikom lastnih zajetij pitne vode
V NLZOH ob svetovnem dnevu vode v tednu med 18. in 22. marcem 2019 fizičnim osebam z lastnim
zajetjem pitne vode in njegovim uporabnikom nudimo cenejše preizkušanje vode.
Akcijska cena 24,40 EUR velja v tednu med 18. in 22. marcem 2019.
Uporabniki lastnih zajetij pitne vode, ki bodo prinesli vzorec pitne vode v analizo, bodo prejeli tudi
zloženko z nekaj osnovnimi informacijami o vzdrževanju in varnosti svojega zajetja.

Vzorce bo mogoče oddati na lokacijah NLZOH, in sicer:
- Maribor, Prvomajska 1, med 8. in 13. uro,
- Murska Sobota, Ul. arhitekta Novaka 2b, med 7. in 12. uro,
- Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b, med 7. in 11. uro,
- Ljubljana, Grablovičeva 44, med 8. in 13. uro,
- Novo mesto, Mej vrti 5, med 8. in 13. uro,
- Nova Gorica, Vipavska cesta 13, med 8. in 13. uro,
- Kranj, Gosposvetska ulica 12, med 8. in 13. uro,
- Koper, Verdijeva 11, med 8. in 13. uro,
- Celje, Gregorčičeva 5a, med 8.00 in 13.00 uro.
Vzorec (vsaj 250 ml) je treba dostaviti v sterilni embalaži, ki jo predhodno brezplačno prevzamete na
zgoraj navedenih naslovih, mogoč pa je tudi nakup v lekarnah.
Več informacij lahko dobite na spletni strani wwww.nlzoh.si in na telefonskih številkah:
02/45 00 110 in 02/45 00 212.

IZVEDBA ANALIZE NARAVNIH VIROV

Kraj: Maribor
Čas: februar 2019
Organizator: NLZOH
Kontaktna oseba: Nataša SOVIČ, natasa.sovic@nlzoh.si, 02/45 00 212
Kje in kdaj bodo rezultati objavljeni: marec 2019, na spletni strani www.nlzoh.si in
www.maribor.si/okolje

OGLED NLZOH

Kraj: Prvomajska 1, Maribor
Čas: 01.03.2019, 22.03.2019
Organizator: NLZOH
Kontaktna oseba: Nataša SOVIČ, natasa.sovic@nlzoh.si, 02/45 00 212
Namenjeno: Biotehnični šoli, predstavnikom Mestne občine Maribor, javnim komunalnim podjetjem

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda

20.03.2019 11:01:03 112730

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:01:27 112733

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:01:28 112726

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:01:30 112745

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:01:45 112737

mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor

20.03.2019 11:02:12 112728

Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda

20.03.2019 11:02:24 112738

Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda

20.03.2019 11:02:24 112742

mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa

20.03.2019 11:02:27 112719

mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa

20.03.2019 11:02:27 112740

mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa

20.03.2019 11:02:29 112743

mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor

20.03.2019 11:02:32 112734

mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor

20.03.2019 11:02:35 112725

mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor

20.03.2019 11:02:38 112727

Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

20.03.2019 11:02:42 112735

mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda

20.03.2019 11:02:52 112741

20.03.2019 11:03:13 112729

Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:03:31 112724

Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:04:02 112723

Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:04:04 112744

Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:04:05 112721

Dejan Tacer, Nigrad

20.03.2019 11:05:00 112718

Dejan Tacer, Nigrad

20.03.2019 11:05:04 112736

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:05:35 112732

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:05:37 112731

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:05:50 112720

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:05:50 112722

Dejan Tacer, Nigrad, Zora Levačić, vodja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Helena Kujundžić Lukaček, podžupanja Mestne občine Maribor, mag. Leon Lozar, direktor Aquasystemsa, Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda, Olga Mravlje, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave

20.03.2019 11:05:52 112739