PROMOCIJA: Peter Lovšin - Park Zvezda -Kompilacija 21 - Godec Pub Ljubljana

12.04.2022

Riki Rihard Zadravec, glasbenik

12.04.2022 11:51:17 189520

Boris Erčulj; Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 11:56:19 189517

Pero Lovšin, pevec; Riki Rihard Zadravec, glasbenik; Ivan Bekčič, glasbenik

12.04.2022 11:57:14 189519

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 11:58:35 189525

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 11:58:46 189527

Ivan Bekči,č, glasbenik; Zdenko Matoz, novinar

12.04.2022 11:59:11 189523

Ivan Bekči,č, glasbenik; Zdenko Matoz, novinar

12.04.2022 11:59:27 189524

Ivan Bekči,č, glasbenik; Zdenko Matoz, novinar

12.04.2022 11:59:35 189531

12.04.2022 12:00:54 189521

Pero Lovšin, pevec; Gregor Skočir, pevec

12.04.2022 12:00:59 189529

Pero Lovšin, pevec; Gregor Skočir, pevec

12.04.2022 12:01:08 189565

Riki Rihard zadravec, glasbenik; Pero Lovšin, pevec; Gregor Skočir, pevec

12.04.2022 12:01:25 189563

Zdenko Matoz, novinar; ...

12.04.2022 12:02:04 189515

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 12:02:49 189518

12.04.2022 12:15:51 189526

Pero Lovšin, pevec; Peter Mlakar

12.04.2022 12:16:41 189528

Pero Lovšin, pevec; Peter Mlakar

12.04.2022 12:16:48 189559

12.04.2022 12:22:53 189574

Robert Likar, glasbenik; Pero Lovšin, pevec; Ivan Bekčič, glasbenik; Riki Rihard Zadravec, glasbenik

12.04.2022 12:23:04 189573

Robert Likar, glasbenik; Pero Lovšin, pevec; Ivan Bekčič, glasbenik; Riki Rihard Zadravec, glasbenik

12.04.2022 12:23:23 189570

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 12:23:41 189534

Robert Likar, glasbenik; Pero Lovšin, pevec; Ivan Bekčič, glasbenik; Riki Rihard Zadravec, glasbenik

12.04.2022 12:26:11 189564

Robert Likar, glasbenik; Pero Lovšin, pevec; Ivan Bekčič, glasbenik; Riki Rihard Zadravec, glasbenik

12.04.2022 12:26:14 189569

Pero Lovšin, pevec; Ivan Bekčič, glasbenik

12.04.2022 12:29:09 189552

Igor Leonardi, glasbenik; Pero Lovšin, pevec; Ivan Bekčič, glasbenik; Riki Rihard Zadravec, glasbenik

12.04.2022 12:37:08 189576

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 12:37:23 189540

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 12:37:31 189551

Robert Likar, glasbenik; Igor Leonardi, glasbenik

12.04.2022 12:42:51 189560

Robert Likar, glasbenik; Igor Leonardi, glasbenik; Ivan Bekčič, glasbenik

12.04.2022 12:43:04 189566

12.04.2022 12:43:14 189572

Aleksander Pešut - Shatzi, glasbenik; Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 12:43:21 189536

Aleksander Pešut - Shatzi, glasbenik; Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 12:43:22 189542

Peter Mlakar; Robert Pešut Magnifico, glasbenik

12.04.2022 12:43:46 189535

Peter Mlakar; Robert Pešut Magnifico, glasbenik

12.04.2022 12:43:48 189538

Igor Leonardi, glasbenik

12.04.2022 12:43:55 189547

Igor Vidmar, Sonja Javornik, novinarka

12.04.2022 12:44:06 189567

Aleksander Pešut - Shatzi, glasbenik; Gregor Skočir, pevec

12.04.2022 12:44:32 189575

Igor Vidmar, Sonja Javornik, novinarka

12.04.2022 12:44:43 189558

Zdenko Matoz, novinar; Igor Leonardi, glasbenik

12.04.2022 12:45:05 189541

Igor Leonardi, glasbenik; Riki Rihard Zadravec, glasbenik

12.04.2022 12:45:08 189543

Gregor Skočir, pevec; Peter Mlakar

12.04.2022 12:48:24 189556

Zdenko Matoz, novinar

12.04.2022 12:53:44 189532

Robert Pešut Magnifico, glasbenik; Riki Rihard Zadravec, glasbenik; Igor Leonardi, glasbenik

12.04.2022 13:03:24 189557

Robert Pešut Magnifico, glasbenik; Igor Leonardi, glasbenik

12.04.2022 13:03:47 189550

Pero Lovšin, pevec; Sonja Javornik, novinarka

12.04.2022 13:06:03 189548

Pero Lovšin, pevec; Robert Pešut Magnifico, glasbenik

12.04.2022 13:06:16 189553

Pero Lovšin, pevec; Robert Pešut Magnifico, glasbenik

12.04.2022 13:06:19 189555

Pero Lovšin, pevec; Robert Pešut Magnifico, glasbenik

12.04.2022 13:06:31 189546

Gregor Skočir, pevec; ...

12.04.2022 13:06:42 189561

Iztok Vidmar

12.04.2022 13:07:01 189539

Aleksander Pešut - Shatzi, glasbenik; Domen Banovec

12.04.2022 13:07:58 189554

Ivan Bekčič, glasbenik

12.04.2022 13:09:01 189545

Riki Rihard Zadravec, glasbenik

12.04.2022 13:09:56 189533

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 13:11:36 189562

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 13:11:40 189549

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 13:11:41 189537

Pero Lovšin, pevec

12.04.2022 13:11:44 189544

Ivan Bekčič, glasbenik; Gregor Skočir, pevec

12.04.2022 13:12:42 189571